Fiili hizmet süresi zammına Çocuk Gelişimci, Psikolog ,Sosyal Çalışmacı’lar dahil edilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Yakın zamanda SGK ve sağlık Bakanlığınca müştereken yapılan çalışma sonucunda fiili hizmet süresinden faydalanacak ünvan listesi yayınlanmıştır. Bahsi geçen listede Fiili hizmet süresi zammından yararlanamayan ancak sağlık hizmetleri sınıfında yer alan sağlık meslek mensubu sayılmayan meslek elemanlarının( çocuk gelişimci,psikolog,sosyal çalışmacı) bu ünvan listesine dahil edilmesi gerekmektedir. Çünkü insan sağlığı için koruyucu teşhis tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde aktif  olarak hizmet vermektedir.  Dolayısıyla sağlık meslek mensubu olan bu meslek elemanları söz konusu çalışmaları da yapmaktadır.  Bu bağlamda ilgili bakanlıklarca çalışmaların gözden geçirilerek ünvan listesine “çocuk gelişimci ,psikolog ,sosyal çalışmacı” ların dahil edilmesi istiyoruz .