Təcavüzə ya Son ya Edam!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Əsaslı tədbir görülmədikcə bu zillət mundarlıq həyasızlıq əxlaqsızlıq artır. Balaca uşaqlar,yardımsız gənc həmyaşıdlarımız hətta o dərəcə azğınlaşıbki heyvanlar belə məruz qalır. Edam kəlməsinə əsla içimin sızlamayacağı hadisənin pik nöqtəsindəyik!

Əsaslı tələb və tədbir istəyirik artıq