Başarı

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun "Günümüzde İstanbul Kültürü" isimli konferansının iptali.

Bu kampanya 24 destekçi ile değişim yarattı!


Anayasal haklarımız olan temel hak ve özgürlüklerimizi talep ettiğimiz gezi parkı protestoları esnasında devlet şiddetine ve işkenceye maruz kalmamızın sorumlularından biri olan o dönemin valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun, okuyup mezun olduğum üniversitenin dahil olduğu vakıfta “Günümüzde İstanbul Kültürü” adlı bir konferans verecek olması kabul edilir gibi değildir.

 

Bu “kültürün” özetini Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Aralık 2013 tarihinde yayınladığı "Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirilmesi” adlı raporunda şu şekilde yapmıştır:

 

"Olguların muayene bulguları ve olaya ilişkin öyküleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde bireysel ve topluca maruz kaldıkları travmatik yöntemlerin hemen tamamında benzer özellikler gösterdiği ve birbirleriyle uyumlu oldukları, maruz kaldıkları şiddet ortamının koşulları, kullanılan gösteri kontrol ajanlarının (göz yaşartıcı kimyasallar, gaz fişeği, plastik mermi, ses bombası, tazyikli su, job, kalkan vb) kullanım şekli ve yoğunluğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; olguların bu süreçte insan eliyle oluşturulmuş travmaya maruz kaldığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması, ICD 10’da Y07.3 kodu ile de belirtilen “işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele” kapsamı içinde olduğu sonucuna varıldı.”

 

Misyonu “farklı kültürlere hoşgörülü”,”etik değerleri benimsemiş”,”çevreye duyarlı“ ve “ulusal ve evrensel yurttaşlar” yetiştirmek olan bir vakfın, adı geçen konferansı iptal etmesini ve Gezi süresince yazılmış “destanın" fotoğraflarını bir kere daha görmesi için "Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirilmesi” adlı raporu aşağıdaki linkten incelemesini arz ediyorum.

http://1807.tihv.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/geziraporu.pdfBugün Mete imzanı bekliyor!

Mete Ozguz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu: Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun "Günümüzde İstanbul Kültürü" isimli konferansının iptali.». Mete ve imza atan diğer 23 kişiye katıl.