Kampanya Kapatıldı
Kampanyanın muhatabı: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Osman İYİMAYA ve 4 diğer muhatap daha

CARETTA CARETTA’LAR TEHLİKEDE #freekaraot

 FETHİYE SAHİLLERİNDE YUVALAMA ALANLARI YOK OLUYOR!

    Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Fethiye’de yat çekek ve imal yeri, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) yuvalama alanı olan Karaot sahiline taşınacak. Bu bir doğa katliamdır.

    Fethiye ve civarı, hassas ve nadir doğal değerleri nedeniyle 1988 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Ancak, bugüne kadar yapılan uygulamalardan, kentsel gelişme plan kararlarında koruma önceliklerinin göz ardı edildiği, özellikle körfez ve kıyılarına getirilen rant amaçlı kullanımların kıyı ekosistemini olumsuz etkilediği, tür ve habitat kayıplarına neden olduğu açıktır. Bugüne kadar Fethiye Körfezi ve kıyıları için herhangi bir yönetim planı hazırlanmamıştır. Aksine, Çevre Düzeni Revizyon Planlarında, hassas türleri ve yaşam alanlarını yok edecek plan kararları onaylanmaktadır.

   Bu duruma son örnek, Fethiye’nin Karagözler mevkiinde faaliyet gösteren yat çekek yerinin, görüntü ve deniz kirliliği yarattığı gerekçesiyle, Yanıklar Köyü Karaot sahiline taşınması için gerekli tüm izinlerin verilmiş olmasıdır.

   İlgili tesisin yapılacağı Karaot ve devamındaki 8,3 km’lik sahil, Akdeniz havzası içinde 5 türle temsil edilen nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarından koruma altındaki Caretta caretta(EN) türünün önemli yuvalama alanlarından biridir. Aynı alanda bulunanyaklaşık 10 ha’lık sulak alan,  nesli tehlike altındaki kuş türleri için üreme, beslenme ve barınma alanıdır.

   Bu karşın, çevre düzeni revizyon planında Karaot sahili, akıl almaz bir şekilde Kaplumbağa Yuvalama Alanı dışında bırakılmış; sulak alan, hassas zon ve doğal sit olmasına rağmen bu sahile 204.000 m² kara, deniz ve kıyı alanı kullanacak yat çekek ve imal yeri için izin verilmiştir. BU BİR DOĞA KATLİAMIDIR.

   Araştırmalar, nesli tehlike altındaki Caretta caretta populasyonlarının, büyük oranda azaldığını göstermektedir. Fethiye sahilinde 1993 yılından bu yana yapılan deniz kaplumbağaları araştırma ve izleme çalışmaları, yuva sayısında çok ciddi düşüş olduğunu göstermektedir (1993 yılında 118 olan yuva sayısı, 2012 yılında 89’a düşmüştür).

   Deniz kaplumbağalarının neslinin devamı, öncelikle üremek için kullandıkları kumsalların, korunabilmesine bağlıdır.

   Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına ilişkin özel bir çaba sarf etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Türkiye, Anayasanın antlaşmalarla ilgili 90. maddesi uyarınca kanuna aykırı uygulama yapmış olacaktır.

   Bizler, ekolojik ilişkilerin ve ekosistemlerin sınırlarının herhangi bir kurum ve kuruluş eliyle çizilen projelerle belirlenemeyeceğini, doğal sistemlerin doğal sınırları olduğunu biliyor ve bu sınırlara saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu doğal sınırların salt kamu yararı gerekçesiyle ve rant amacıyla göz ardı edilmesine ve değiştirilmesine karşı olduğumuzu  bildiriyoruz.

   Bütün bu saydığımız nedenlerle, Yat çekek ve imal yerinin Fethiye Sahiline, Kaplumbağa üreme alanlarına yapılmasını istemiyoruz.

KARAOT DAYANIŞMASI

http://karaotdayanismasi.org

https://www.facebook.com/KaraotDayanisma

https://www.twitter.com/KaraotDayanisma

 

Bju kampanya şunlara teslim edildi:
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
  Osman İYİMAYA
 • T.C Çevre ve Şehir Bakanlığı
  İdris Güllüce
 • T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Ömer Çelik
 • T.C Orman ve Su Bakanlığı
  Prof. Dr. Veysel EROĞLU
 • T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  Lütfi ELVAN


Karaot Dayanışması / Solidarity bu kampanyayı bir imzayla başlattı, şimdi 22.731 destekçisi var. Görmek istediğin değişimi yaratmak için bugün sen de bir kampanya başlat.
Bugün Karaot imzanı bekliyor!

Karaot Dayanışması / Solidarity bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «FETHİYE SAHİLLERİNDE YUVALAMA ALANLARI YOK OLUYOR». Karaot ve imza atan diğer 22.730 kişiye katıl.