Sansür Kalksın - Black Tooth Festivallere Dönsün

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Festival Organizasyonları ve tarafına Cansu İnceay bu kampanyayı başlattı

Rock'n Roll dünyanın neresine giderseniz gidin aynı tavrı sergileyen bir müzik türü, bir yaşam biçimidir. Türkiye'yi metal müzik alanında ve özellikle Amerika'da uzun yıllar boyunca temsil etmiş ve her konserinde seyircisini memnun etmiş, hayranlarını her festivalde unutulmayacak anılarla donatmış olan Black Tooth grubu ne yazık ki temsil ettiği hayat duruşunu tam anlamıyla yansıttığı için her eğlenceyi kendi mutaassıp ve yerel standartlarına indirgemek isteyen kişi ve kişilerce şikayet edilmiş, bir metal konserinden ne beklenmesi gerektiğini bilmeyen bu kişilerce festivallerden taraflı bir sansür politikasıyla men edilme tehtidi ile karşı karşıyadır. Dünyaya gururla sunmamız gerekiyorken kendi sahnemizde Black Tooth'a yer veremiyor olmak bir utançtır. Lütfen müziğe uygulanan bu sansüre sessiz kalmayın. Her müzik kültürünün kendi tavrı vardır, ifade özgürlüğü kültürün yabancısı dinleyici tarafından susturulmamalıdır. Bir semazene dönmemesini söyleyemeyeceğimiz gibi metal grubundan gül bahçesi bekleyemeyiz ve unutmayın ki Black Tooth bize asla gül bahçeleri vaad etmedi ve söz verdiği yıkımı her zaman seyircisine getirdi.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.