Femton djurrättspartier kräver global handling

Femton djurrättspartier kräver global handling

0 a signé. Prochain objectif : 150 000 !
Quand elle atteindra 150 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !
Animal Rights Parties Worldwide a lancé cette pétition adressée à Stefan Löfven et à

COVID-19-pandemin dödar människor i vårt land och över hela världen.

Dock, i flera år har experter varnat oss gällande risken för överföring av sjukdomar från djur till människor.

Från våra olika nedstängda platser skickar vi - företrädare för djurrättsliga partier över hela världen - dig detta brådskande och politiska meddelande.

Ett enstaka, vilt djur som använts som mat i Kina utmålas som orsaken till den nuvarande pandemin. Detta är en ofullständig bild: tidigare epidemier har visat att problemet är vår konsumtion, inte bara av vilda djur, utan av djur i allmänhet.

Världen har erfarit andra epidemier av animaliskt ursprung, som SARS, MERS, svininfluensa, fågelinfluensa och galna ko-sjukan. Tre av fyra nya mänskliga infektionssjukdomar kommer från djur. Vi betalar ett högt pris för att äta djur, och det pris som djuren betalar är ännu högre.

Missbrukade, genetiskt modifierade, utställda, tätt packade, inspärrade i burar, fiskade, inlåsta, jagade, sålda, slaktade, dödade av tjuvskyttar, transporterade - djur utnyttjas till ohållbarhet.

Investerade ekonomiska intressen stöds av samvetslösa politiker och svaga regeringar. Miljarder euro av offentliga pengar spenderas varje år för att främja denna behandling av djur.

Kött- och mjölkprodukter ökar risken för kroniska sjukdomar och vissa cancerformer. Djurindustrin är bland de främsta orsakerna till utsläpp av växthusgaser samt avskogning och förorening av mark och vatten, vilket leder till förstörelse av livsmiljöer och utrotning av vilda arter. Konsumtion av djur kan driva dessa problem till en kris, vilket är fallet för närvarande.

Vårt nuvarande livsmedelssystem är en tickande tidsbomb.

Vi måste genomföra en avgörande och historisk riktningsförändring.

Vi, världens djurrättspartier, uppmanar våra regeringar att göra omedelbara och radikala förändringar.

Vi uppmanar regeringarna att:

- införa åtgärder för en drastisk minskning av animaliska produkter för att nå 70% år 2030;

- införa obligatorisk märkning av alla animaliska produkter, där det klart anges var djuren fötts upp, om de haft fri tillgång till utomhusvistelse, om de blev bedövade före slakt samt detaljer om produkternas ekologiska fotavtryck;

- förbjuda konsumtion av, och handel med, vilda djur;

- upphöra med internationella transporter av levande djur;

- förbjuda fabriksuppfödning av djur och industriellt fiske;

- stoppa subventioner av kött- och mejeriprodukter;

- tillhandahålla ett dagligt veganskt menyalternativ i kantiner;

- hjälpa lantbrukare att göra en övergång till ett mer växtbaserat jordbruk.

Slutligen ber vi dig, personligen, att vidta åtgärder. Vi måste rekonstruera vårt livsmedelssystem. Om inte för djuren, ändra dina matvanor för dina barns skull, för din egen hälsa och för planeten. Låt oss göra denna värld till en bättre plats för människor och djur. Låt oss börja idag! Tack.

Skriv under och dela detta upprop för att berätta för världen och regeringarna att du vill ha en förändring nu!0 a signé. Prochain objectif : 150 000 !
Quand elle atteindra 150 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !