PETICIJA! Ukinite potpunu zabranu kretanja djeci i mladima do 18 godina!!!

PETICIJA! Ukinite potpunu zabranu kretanja djeci i mladima do 18 godina!!!

0 have signed. Let’s get to 15,000!
At 15,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

Peticija Ukinite potpunu zabranu kretanja djeci started this petition to Fedralni štab civilne zaštite

Građanke i građani Bosne i Hercegovine ovom peticijom zahtijevaju izmjenu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-34/20, od 20.03.2020. godine, kojom se naređuje potpuna zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH. 

Potpuna zabrana kretanja osobama koje su mlađe od 18 godina je neopravdana, neproporcionalna i diskriminatorna. Nije sporno da vlast u vrijeme vanrednog stanja /stanja nesreće/ ima ovlaštenja donositi naredbe kojima će se ograničiti ljudska prava i slobode u svrhu zaštite javnog zdravlja i sigurnosti. Međutim, da bi ovakve naredbe bile legitimne i zakonite neophodno je da budu proporcionalne i nediskriminiratorne. Proporcionalnost takvih mjera podrazumijeva da stepen ograničenja ljudskih prava mora biti srazmjeran razlogu i svrsishodnosti takve mjere. 

Naše društvo, a naročito vlast, treba postaviti pitanje: Da li djeca potencijalno doprinose širenju epidemije korona virusa u mjeri koja opravdava drastično i grubo organičenje njihovog osnovnog ljudskog prava - prava na slobodu kretanja? Da li je njihov doprinos širenju epidemije veći u odnosu na druge dobne grupe da bi zabrana kretanja za njih bila strožija? Prema svim relevantnim pokazateljima djeca ne spadaju u rizičnu grupu koja je pogođena korona virusom. 

Osim što ne predstavljaju rizičnu grupu u smislu posljedica eventualnog oboljenja, osobe mlađe od 18 godina kao potencijalni prenosioci korona virusa nisu opasniji nego druge dobne grupe! Nijedna studija ili dosadašnja praksa nije ukazala da su osobe do 18 godina naročito opasni prenosioci virusa što bi moglo opravdati donošenje strožijih mjera prema ovoj dobnoj grupi. Dosadašnja praksa iz zemlje i svijeta ne ukazuje na slučajeve u kojima su djeca značajnije doprinijela širenju epidemije. Niti jedna zemlja u regionu, pa ni u Evropi, nije donijela ovakvu ili sličnu mjeru (izuzetak je potpuni karantin u pojedinim zemljama koji važi sve dobne grupe)

Svjetska zdravstvena organizacija nije izdala niti jednu preporuku koja se odnosi na eventualno tretiranje djece posebnim mjerama. Naprotiv - SZO, UN, ali i Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine su izdali jasne preporuke da je vlast, i u vrijeme epidemiološke krize, obavezna imati ujednačen pristup prema svim kategorijama stanovnika, te spriječiti diskriminaciju prema dobnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Treba podsjetiti da je Konvencija o pravima djeteta sadržana u Aneksu I Ustava Bosne i Hercegovine, da ova Konvencija stoga ima ustavnu snagu, te prioritet u primjeni u odnosu na ostale zakone i podzakonske propise. Stoga bi prava i sloboda djece morala uživati najveći stepen zaštite, čak veći i u odnosu na druge dobne grupe.

Tretnutna mjera potpune zabrane kretanja za osobe do 18 godina znači faktičko određivanje kućnog pritvora bez, za sada, jasno ograničenja trajanja. Ovakva mjera, ako potraje, će uzrokovati smetnje u psiho-fizičkom razvoju djece i mladih na šta struka već upozorava.

Prethodno ukazuje da je mjera potpune zabrane kretanja osobama mlađim od 18 godina diskriminatorna, da nije neophodna i da nije proporcionalna svojoj svrsi. Ova zabrana ne zadovoljava niti jedan uslov da bi bila legitimna, zakonita i u skladu sa Ustavom. Ista svrha očuvanja javnog zdravlja se može postići i blažom mjerom, te u tom smislu tražimo izmjenu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-34/20, od 20.03.2020. godine i to na način na se ukida potpuna zabrana kretanja osobama do 18 godina, a da se umjesto ovakve mjere donesu neke od sljedećih mjera (uz neophodnu konsultaciju struke):
-zabranjuje se kretanje osoba do 14 godina bez pratnje roditelja/staratelja
-zabranjuje se korištenje sportskih igrališta, te dječijih igrališta sa pratećom opremom i infrastrukturom (tobogani, ljujačke, klackalice i sl.)
-zabranjuje se bilo kakvo grupisanje osoba mlađih od 18 godina, te se naređuje obavezno poštivanje fizičke distance od 1.5 metar kao i drugih opštih epidemioloških mjera.

Navedenim blažim mjerama bi se postigla ista svrha, bez ukidanja temeljnog ljudskog prava djece i mladih na slobodu kretanja.

0 have signed. Let’s get to 15,000!
At 15,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!