Rishikimi i llogos së re të Federatës së Futbollit të Kosovës!

0 have signed. Let’s get to 500!


FFK, sot më 16 qershor 2018, ka shpallur fituesin e konkursit për ndrrimin e llogos zyrtare. Llogo fituese nuk shihet si llogo e denjë përfaqësuese nga komuniteti Prishtina Designers. Prandaj kërkohet rishikimi i këtij projekti, qoftë në formën e rishikimit dhe formësimit profesional të llogos fituese, qoftë në formën e rihapjes së konkursit apo zgjedhjes së llogove tjera konkurruese.

Nëse e përkrahni këtë kauzë atëhere luteni të nënshkruani dhe shpërndani këtë peticion.


Want to share this petition?