Sol·licitem que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana respecte el valencià

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


La societat valenciana és una societat oberta, avançada i en constant evolució, per este motiu, demanem a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana que respecte la llengua pròpia dels valencians, llengua recollida i protegida en l'Article Sext del nostre Estatut d'Autonomia. Així doncs, demanem també l'ajuda o bé, la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè la federació de futbol de tots els valencians empre el valencià en tots els àmbits, sobretot en el seus canals de comunicació. Els valencians estem orgullosos de tindre dos llengües i per tant, és inadmissible que una d'elles estiga sempre en constant discriminació i menyspreu. Els valencians valencianoparlants no exigim, simplement volem que se'ns respecte i puguem estar al mateix nivell que els valencians castellanoparlants que, en certa mesura, són inferiors en quant a població que els valencianoparlants. Apostem per la no discriminació lingüística, el bilingüisme és sinònim d'avanç, d'evolució, d'obertura al món... com la nostra societat. En definitiva, demanem que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana respecte i tinga present el valencià en el seu web i xarxes socials i l'use amb el castellà per dirigir-se a totes i tots els valencians i valencianes.

Gràcies i... #EsportEnValencià,

#UnGolPelValencià.

------------------------------

La sociedad valenciana es una sociedad abierta, avanzada y en constante evolución, por este motivo, pedimos a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana que respete la lengua propia de los valencianos, lengua recogida y protegida en el Artículo Sexto de nuestro Estatuto de Autonomía. Así pues, también pedimos la ayuda o bien, la colaboración de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport para que la federación de fútbol de todos los valencianos emplee el valenciano en todos los ámbitos, sobre todo en sus canales de comunicación. Los valencianos estemos orgullosos de tener dos lenguas y por tanto, es inadmisible que una de elleas esté siempre en constante discriminación y menosprecio. Los valencianos valencianoparlantes no exigimos, simplemente queremos que se nos respete y podamos estar al mismo nivel que los valencianos castellanoparlantes que, en cierta medida, son inferiores en cuanto a población que los valencianoparlantes. Apostamos por la no discriminación lingüística, el bilingüismo es sinónimo de avance, de evolución, de apeetura alundo... como nuestra sociedad. En definitiva, pedimos que la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana respete y tenga presente el valenciano en su web y redes sociales y lo use con el castellano para dirigirse a todas y todos los valencianos y valencianas.



Hoy: Adrián cuenta con tu ayuda

Adrián Angeloni necesita tu ayuda con esta petición «Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana: Sol·licitem que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana respecte el valencià». Únete a Adrián y 272 personas que ya han firmado.