MANTENIR EL CODI ÈTIC EN EL FUTBOL BENJAMÍ I ALEVÍ DE MENORCA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Ens ha arribat la notícia de que la Delegació de Futbol de Menorca té la intenció
d’eliminar per la propera temporada l’aplicació del Codi Ètic que des de l’any
2003 estava implantat a les competicions de futbol escolar menorquí.
Ignoram els motius que han portat a aquesta decisió però com a col·lectiu de
famílies implicades i sensibilitzades en l’educació dels nostres fills i filles volem
posar de manifest el nostre profund malestar davant aquesta circumstància que
creiem suposarà una important passa enrera en l’educació integral dels més
joves.
Com hem dit abans, noltros veiem l’esport com un mitjà per a l’educació i la
integració i defensarem totes les eines que contribueixin a facilitar aquesta tasca.
La nostra esperança era que aquest codi ètic es pogués anar ampliant i alhora
millorar-ne la seva aplicació al llarg dels anys i ara ens trobam amb tot el contrari.
Aquest propòsit de la Federació tornarà donar via lliure a les possibles
discriminacions que aquells tècnics i tècniques menys sensibilitzats vulguin
portar a terme en els seus equips basant-se en punts de vista de nivell i prioritzant
únicament els resultats per damunt de les persones i d’altres criteris. També
deixaran de penalitzar-se aquells comportaments inadequats des de les grades
i per tant es deixarà de donar rellevància a l’actitud de les famílies com a model
i estament important dins l’organigrama educatiu dels clubs.
Tenim la clara convicció que en les edats de formació ha d’adquirir molta
importància aquesta formació integral on l’educació emocional i en valors són
imprescindibles per construir esportistes i persones completes.
És per aquest motiu que pregam als responsables federatius que treballin en un
millor desenvolupament d’aquest codi ètic enlloc de prescindir-ne.