Petition Closed

FBI Must Re-open & RFA, Vietnamese Language program must be investigated

This petition had 1,044 supporters


F B I - We, the undersigned, respectfully request that the US Justice Department reopen the investigation into the unsolved cases of Vietnamese-American journalists murdered (or attempted) in light of new evidence uncovered by journalists at ProPublica. Specifically, ProPublica has located and interviewed witnesses with first-hand knowledge of these murders, which could provide law enforcement with additional leads and direct evidence regarding the murder plots in order to bring the perpetrators to justice.

Between 1981 and 1990, FIVE Vietnamese-American journalists were killed in the United States. They all worked for small Vietnamese-language publications that published articles critical the National United Front for the Liberation of Vietnam, also known as the Front/Viet Tan, or were sympathetic to the communist government in Vietnam. No one has ever been charged for these murders.  This dark truth was recently exposed in the documentary titled "Terror in little Saigon" by ProPublica and PBS' Frontlines, and, two decades ago, in the report titled "Silenced - The Unsolved Murders of immigrant journalists” by the Committee to Protect Journalists (CPJ).  Here is a link to ProPublica’s report on its investigation, “Terror in Little Saigon” as well as a link to the related Frontline episode which aired on PBS in November 2015.

1)    A former high ranking admitted "it was “quite possible” that Front members were behind the assassination of Dam Phong and could have committed other crimes. There was, he acknowledged, a violent faction within the organization, and when the videographers turned off the cameras, Nghia admitted he had participated in a Front meeting during which members discussed a plan to assassinate a well-known newspaper editor in Orange County. Nghia said he dissuaded his colleagues from killing the man. “It was a dark chapter in my life,” he said." and

2)    "I do think that, particularly with Nguyen Dam Phong in Houston, and Le Triet and his wife, unfortunately, in Fairfax, Virginia — there is a distinct belief on my part that the National Front for the Liberation of Vietnam aka Viet Tan was responsible for those murders," said Tang-Wilcox, the former FBI agent. Of Dam Phong's murder, she said, "There were no other motives developed, other than the problems that he was having with the Front, because of the articles he was publishing.  And then the way the murder was conducted. The casings were picked up and collected. That was someone who was highly trained, that knew what they were doing, and wasn't going to leave any evidence that would be remotely helpful behind.  And the communiqué was left with him.   It was an assassination."

Radio Free Asia (RFA) - Libby Liu’s, president of RFA and her director Nguyen Van Khanh’s arrogance and complete disregard for the mandated RFA's Code of Journalistic Ethics must be stopped. Their actions and inactions have directly contributed to the cold blooded imprisonment of fourteen (14) innocent human beings. Specifically, RFA’s Vietnamese Language Program has allowed itself to be used by Viet Tan to retaliate against a dissident within the ranks of Viet Tan, leading to his arrest and imprisonment, and contributing to the imprisonment of 13 of his fellow activists, all members or sympathizers of Viet Tan. This is a very severe violation of the mandate of RFA and proper use of federal funds.

Ms. Liu has defied the “Rule of Law” and ignored complaints by RFA staff or has been systematically dismissed without investigation while the plaintiff was silenced with a severance package?  Considering the scope, gravity and frequency of violations, the level of mismanagement is astounding. 

We the taxpayers have watched in horror as the RFA- Vietnamese Language Program under the leadership of Libby Liu chooses to ignore laws and brush aside blatant violations of the mandated RFA's Code of Journalistic Ethics and Whistleblower Protection Act of 1989.

Please stand with us as we appeal to the Broadcasting Board of Governors (BBG) and Congress to call for an independent law firm to do a thorough investigation into the allegations made Nguyen Thanh Tu’s letters dated 2/2/2016, 3/2/2016 and 4/3/2016. Therefore, we, the undersigned, urge Broadcasting Board of Governors (BBG) and Congress to immediately and swiftly begin a full investigation of Ms. Libby Liu, Nguyen Van Khanh, other RFA employees - Thanh Truc (Gwen Ha), Mac Lam (Pham Than) and Le Khiem and the entire RFA executive management for constant violations of the mandated RFA's Code of Journalistic Ethics and Whistleblower Protection Act of 1989.

 

 

Thư Yêu Cầu FBI Mở Lại Hồ Sơ Các Ký Giả Người Mỹ Gốc Việt Bị Sát Hại

Từ năm 1981 đến năm 1990 tại California, Texas và Vỉginia có một số nhà báo người Mỹ gốc Việt đã bị sát hại. Cảnh sát và FBI đã ra công điều tra nhưng không tìm ra thủ phạm. Nay chúng tôi, những người đồng ký tên dưới đây, xin gởi thư này đến Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ để trân trọng yêu cầu mở lại hồ sơ của các ký giả. 

Theo báo cáo năm 1994 của Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists) mà chương trình PBS Frontline/ProPublica chiếu vào đầu tháng 11 năm 2015 có nhắc lại, cái chết của các nhà báo nêu trên được xem là những vụ ám sát chính trị. Nếu các nạn nhân này là thành viên của ngành báo chí Mỹ, có lẽ sự kiện này đã được chú ý đến nhiều hơn. Nhưng rất tiếc cảnh sát Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra: cộng đồng người Việt tị nạn không dám hợp tác phần vì sợ bị trả thù, phần vì bất đồng ngôn ngữ. Thêm vào đó, người tị nạn CS lúc bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật nhà nước để rồi cuối cùng, vì không hội đủ bằng chứng thuyết phục, nhân viên điều tra phải đóng hồ sơ cho đến hôm nay.

Thời gian càng trôi qua thì số lượng nhân chứng đáng tin cậy sẽ càng giảm đi. Vì vậy, điều cấp thiết là Bộ Tư Pháp phải hành động nhanh chóng. Cộng đồng người Việt hải ngoại hôm nay đã khác xa so với thập niên 80-90. Người Việt di cư đã hội nhập vững vàng vào xã hội mới; niềm tin vào luật pháp và một nền báo chí tự do đã có những bước trưởng thành đáng kể. Nhiều người Việt ở Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới sẽ sẵn sàng cung cấp cho nhà chức trách những thông tin cần thiết để giải mã những vụ án nêu trên. Tuy nhiên, ta phải nắm bắt cơ hội này trước khi nó vuột mất.

Hơn ba mươi năm đã trôi qua. Đã đến lúc thủ phạm phải được đem ra trước Công Lý. Đã đến lúc cần làm sáng tỏ những vụ ám sát nói trên để gây dựng niềm tin vào những giá trị dân chủ tự do cho gia đình nạn nhân, cho bạn bè và người thân của họ, và cho người Mỹ gốc Việt nói chung. Đã đến lúc Bộ Tư Pháp cần phải tái khẳng định lời cam kết bảo vệ Công Lý và Hiến Pháp cho tất cả mọi công dân.

Trân trọng

[*] hình từ ProPublicaToday: Lanney is counting on you

Lanney Tran needs your help with “FBI Must Re-open & RFA must investigate”. Join Lanney and 1,043 supporters today.