Fazla mesai ücretimi istiyorum

Fazla mesai ücretimi istiyorum

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafına Kocaeli Demokrat Makina Mühendisleri Odası bu kampanyayı başlattı

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENSİN

4857 sayılı İş Kanunu, madde 41: Fazla çalışma ücreti başlığı altında tüm sigortalı çalışanlar için fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma şartlarını ve ücretlerini belirlemiştir ve bunun için herhangi bir sınırlama veya muafiyet getirmemiştir. Ancak ülkemizde yıllardır, beyaz yakalı diye tabir edilen kafa emeğini satarak yani kol gücü ile değil, aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve birikimini kullanarak çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile idari birimlerde çalışanların büyük bir kısmının fazla mesai hakkı gasp edilmektedir.

Beyaz yakalıların ikinci büyük problemi de, sigorta primlerinin aldıkları ücretin altındaki değerlerden, çoğunlukla asgari ücret üzerinden yatırılmasıdır. Bu kanunsuz uygulama bizlerin emeklilik maaşlarının gasp edilmesi demektir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar kanuna aykırı olan ve haklarımızın gaspı anlamına gelen bu uygulamaların önlenmesi için öncelikle sınırları bile belirsiz olan bu fazla çalıştırmaların önlenmesini ve çalışmalarımızın karşılığı olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesini istiyoruz. Bunun sağlanması için, fazla mesaileri ödemeyen ve sigorta primlerini eksik yatıran işletmelere yaptırım uygulanması için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.