Petition Closed

Fatmir Mediu, Vangjush Dako, Majlinda Bregu: Enforce the law and confiscate the bear

This petition had 3,430 supporters


Ne nuk mund të heshtim përballë një ekspozite publike të një arushi të torturuar dhe abuzuar. Kjo nuk është ajo që ne duam të shohim në rrugët e Durrësit. Ajo na fyen që të duhet të pranojmë një torturë të tillë publike ... dhe ne nuk duam. Ne do të vazhdojmë luftën për ariun e Durrësit. Nuk mund të harrojmë dhimbjen dhe dëshpërimin në sytë e tij. Shqipëria është një vend miqësor, por mënyra se si kafshët janë trajtuar ka nevojë për një ndryshim rrënjësor.

________________________________

We cannot remain silent in front of a public exhibition of a tortured and abused bear. This is not what we want to see in Durres streets. It offends us to have to accept a public torture... and we won't. We will keep fighting for the Durres bear. We cannot forget the pain and the despair in his eyes. Albania is a friendly country but the way animals are treated needs a radical change.Today: PAPA is counting on you

PAPA Grup needs your help with “Fatmir Mediu, Vangjush Dako, Majlinda Bregu: Enforce the law and confiscate the bear”. Join PAPA and 3,429 supporters today.