rice terrification law

rice terrification law

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Roselyn Olivar started this petition to farmers and anyone

"HELP THE FARMERS"

The Rice Tariffication Law paved the way for lifting the quantitative restrictions that have allowed Philippine authorities to limit the volume of rice imports every year.

Bumaba na ang presyo ng palay pero bumaba ba ang presyo ng bigas??

Palay, ito ay isa sa mga pangunahing produkto ng ating bansa.kilala Ang ating bansa bilang isang Agricultural Country. Pero bakit parang ang mga magsasakang Pilipino ay pinapatay ng ating gobyerno

Nabalewala na ang pagod at paghihirap ng mga Pilipinong magsasaka, ang binubuhay natin ay ang mga dayuhang magsasaka na tumatanggap ng tulong mula sa kanilang gobyerno.

Ang presyo ng lahat ng mga kailangan upang makapagtanim ng palay ay tumaas na subalit tuloy tuloy parin ang pag baba ng presyo ng palay.

Ang Petisyon na ito ay hindi naman naglalayon na alisin ang Rice Tariffication Law, sa halip ito ay baguhin lamang. Huwag naman sana masyadong paboran ang mga mayayaman na na business man. Sana ay baguhin ang batas at maglagay ng probisyon na pabor din sa magsasaka. DAPAT LAGYAN NG KONDISYON KUNG KELAN ITITIGIL ANG UNLIMITED RICE IMPORT KUNG SAPAT NA ANG SUPPLY NG BIGAS UPANG HINDI NAMAN MASYADONG BUMABA ANG PRESYO NG PALAY AT MALUGI ANG MGA MAGSASAKA!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!