Petición cerrada

Necesitamos que Chispa e Lucia nos fagan unha festa co motivo da súa unión

Esta petición ha conseguido 8 firmas


Estamos moi contentos coa situación actual de Lucia e Chispa, pero entendemos que hai que formalizala con unha festa de carácter gatronomicoHoy: Diego cuenta con tu ayuda

Diego Campos Vigo necesita tu ayuda con esta petición «Familia e amigos de Lucia e Chispa: Necesitamos que Chispa e Lucia nos fagan unha festa co motivo da súa unión». Únete a Diego y 7 personas que ya han firmado.