Petice za poskytnutí audiovizuálního záznamu úvodních předmětů

Petice za poskytnutí audiovizuálního záznamu úvodních předmětů

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Otto Sixtus Libal started this petition to Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

My, níže podepsaní,

a) podotýkáme, že pandemie onemocnění COVID-19 změnila poměry v prezenční výuce napříč českými univerzitami a s tím i na FHS UK. Mnohým z nás tato situace značně nahrála do karet a díky tomu jsme mohli přizpůsobit svůj profesní i akademický život tak, aby oba dva byli dohromady lépe kombinovatelné. Je to dle nás krok kupředu a za jako jistý a opravdu podstatný benefit prezenční výuky v dnešní "covidové době" považujeme možnost navštěvovat výuku v online prostředí a díky záznamům přednášek, které máme možnost vidět i zpětně, lépe organizovat náš čas;

b) vyzýváme Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy ke zaznamenávání a zpřístupnění audiovizuálního záznamu přednášek následujících předmětu:

  1. Úvod do společenskovědních metod YBSA004
  2. Úvod do sociologie YBSB001
  3. Úvod do psychologie YBSB003
  4. Úvod do sociokulturní antropologie YBSB002

pro studenty prezenčního studia bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti;

c) apelujeme na vedení FHS UK, aby vzalo na vědomí jisté benefity, které nám pandemie ve finále přinesla a tím transformovala prezenční studium na více odpovídající dnešní digitální době. Opravdu nám nejde o navrácení se čistě do online prostředí, ale o možnost tohoto prostředí využívat, pokud je to pro nás nezbytné ať už z hlediska práce, rekapitulace, logistiky nebo jiných důvodů;

d) zdůrazňujeme, že máme zájem navstěvovat přednášky fyzicky, nicméně požadujeme i možnost alternativy a nesnažíme se bagatelizovat význam fyzické přítomnosti na přednáškách.

 

Za petiční výbor

Otto Sixtus Libal

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!