AMELİYATHANE TEKNİKERLERİNİN GÖREV VE MESLEK TANIMI DÜZELSİN

AMELİYATHANE TEKNİKERLERİNİN GÖREV VE MESLEK TANIMI DÜZELSİN

432 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
FAHRETTİN KOCA ve tarafına ameliyathane tenikerlerii derneği bu kampanyayı başlattı

26.04.2011 ve 22.05.2014 tarihi resmi gazetede son olarak yayımlanan, ameliyathane teknikeri görev ve sorumlulukları kapsamında,  Ülkemizde özel ve kamu hastanelerinde görev yapmakta olan Ameliyathane Teknikerleri mevcuttur. Bu kapsamda Ameliyathane teknikerlerinin, yayımlanan görev tanımından kaynaklanan belirsizlik, iş ve iş sahasında problemler meydana getirmekte bazı kamu, Özel ve üniversite hastaneleri tarafından vakalara scrup olarak alınmamaktadır.

            2011 yılından itibaren ülkemizde 49 üniversitenin sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarından verilen eğitim kapsamda 2018 haziran ayına kadar 15 bin civarında mezun vermiş ve ülkemizde bulunan toplam da 1537 hastaneye sadece 750 CİVARINDA  ameliyathane teknikerine kamu ve üniversite hastanelerinde istihdam alanı oluşturulmuştur.

            Bakanlık tarafından yayımlanan  Personel Dağılım cetvelinde Ameliyathane teknikerlerinin yer almamasından dolayı da kamu,özel ve üniversite hastaneleri ameliyathane teknikerlerine istihdam alanı oluşturmamaktadır
            Yukarıda belirtilen konulara istinaden 2 yıl boyunca teorik ve ameliyathane uygulamaları yönünden yeteri donanıma ve beceriye sahip ameliyathane teknikerlerinin kendi görev alanlarında çalıştırılmasını sizlerden beklentimizdir. 15 bin ameliyathane teknikeri adına  gereğinin yapılmasını arz ederim

432 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.