Petition Closed

Yêu cầu trả lại Facebook cho chị Lisa

This petition had 857 supporters


Chúng tôi là những fan cuồng chị Lisa. Chị Lisa là một người tài ba lỗi lạc, dáng người mảnh khảnh, tiên phong đạo cốt, khí khái phi phàm, trên hiểu thiên văn dưới tường địa lý, hô phong hoán vũ, tụng kinh linh nghiệm, thần cơ diệu toán. Hàng ngày, chúng tôi - những con người yêu thương và ham học hỏi luôn lắng nghe giọng nói chị Lisa truyền đi trên khắp thế giới.

Nay chúng tôi yêu cầu Facebook hãy trả lại Lisa cho chúng tôi.

Cảm ơn Facebook. Cảm ơn Donald TrumpToday: Ngoc is counting on you

Ngoc Duong needs your help with “Facebook: Yêu cầu trả lại Facebook cho chị Lisa”. Join Ngoc and 856 supporters today.