ปิดแคมเปญรณรงค์

We would like Facebook to remove "Chatwadee Rose Amornpat" and these following pages contained hate speech. Hate speech is NOT freedom of speech!

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 66,858 คน


On behalf of the Thai people both in Thailand and around the world, we would like Facebook team and and Mr.Mark Zuckerberg to review the Facebook accounts: Chatwadee Rose Amornpat, Jaykoke.Democracy, JaykokRoyalNews and Wanpen Tengblad (Apasara/Parichat Wongthongdee)
These pages are engaged in defamation, abusive language, hate speech, and vulgar imagery targeting Thailand’s Head of State as well as Thai people the account’s owner disagrees with.

The owner of these accounts is also engaged in cyberbullying, particularly of female Thais, and has done so for years. These pages contained highly offensive materials that are false and fabricated about the Thai monarchy.

Racist comments ARE protected by the 1st Amendment freedom of speech. However hate crimes go far beyond simple racist comments. They are either acts (that's not speech) or threats to do harm which are not protected speech, whether they are racist or not. Get your fact straight ........ HATE SPEECH IS NOT FREEDOM OF SPEECH stop abusing the 1st amendment.

Furthermore they also promote hate crime against the King of Thailand, the Thai royal family, and Thai citizen who respect and favor Thailand’s monarchy system.

Their purpose is to defame and spread false information about Thailand and the Thai Royal family by using  www.facebook.com as their platform to broadcast brainwashing of the new Thai generation, and tourists.

We would like to ask everyone to join us and get this petition to Mr.Zuckerberg,  owner of www.facebook.com ,  because we have sent numerous reports to www.facebook.com team regarding to this page but they have been of no help for us at all as if they are helping these people promote hate crimes.

She has altered many of the King's and Thai Royal family images and placed swastika on those images and that is not what freedom of speech stands for.

We would like facebook team to ban this person/IP from any future posting as well as remove all pages related to her page, shared her page's informations and so on. Although some of these pages are inactive or deleted but they are the same people ppracticing hate speevh and cyber bully.

This is Chatwadee Rose Amornpat , Jaykok  and Wanpen aka Parichat aka Aphatsara Tengblad page on Facebook. This group of people are anti semitic

And latest they have been stealing my picture (Aroonsri Regianni Getz) and my family pictures to make a fake profile on facebook and using my pictures in their profile to ruine my life and my reputation, i am and will be filing a lawsit against facebook if this matter if not being solved. I've reported a few time and it was taken care of most of the time but if the person set their pic to be view only by their friend or blocked me i wont see it and i wont be able to report this to facebook unless my friends send me screencapt.

https://www.facebook.com/pages/Pen-Wanpen-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/1453518764916515?fref=ts

https://www.facebook.com/rosedemocracy?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009092368011&fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003728003644&fref=nf

https://www.facebook.com/jaykoke.democracy?fref=ts

https://www.facebook.com/jaykokroyalnews

https://www.facebook.com/sanny.waton

https://www.facebook.com/ccherrii

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008183767071&ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Chatwadee-Rose-Amornpat/314337962058392?ref=profile

https://www.facebook.com/sapaithaisfreespeech

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99/1407037816240985?ref=profile

https://www.facebook.com/tprud.rakthai?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/apple.thaksin?ref=ts&fref=ts 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006432633187&ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/joseph.hunter.75098?ref=ts&fref=ts

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006432633187&ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008277613653&ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/takkytaki?hc_location=timeline

https://www.facebook.com/pages/Pen-Wanpen-Sweden-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5/1453518764916515?ref=ts&fref=ts 

https://www.facebook.com/rosedemocracy?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Club-We-love-Chatwadee-Rose-Amornpat/694833420564552?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/RoseChatwadee?ref=ts&fref=ts

ฟ้าส่งกูมาฯ
https://www.facebook.com/groups/1408293882759760/

มหาลัยการเมือง
https://www.facebook.com/groups/129504577220033/?ref=ts&fref=ts

สะใภ้ เสียงชาวบ้าน
https://www.facebook.com/sapaithaisfreespeech?fref=ts

เจ้ขก
https://www.facebook.com/jaykoke.democracy?ref=ts&fref=ts

เจ้ขก
https://www.facebook.com/jaykokroyalnews

เจ๊ขก ขอซูฮกแดงแท้ไม่ด่าเจ้า
https://www.facebook.com/Funfuntime?ref=ts&fref=ts

Tida Lam
https://www.facebook.com/tida.lam?fref=ts

Thiti Phuket
https://www.facebook.com/thiti.phuket.7?ref=ts&fref=ts

กูไม่โง่น่ะอำมาตย์ชาติชั่ว
https://www.facebook.com/groups/1376072056003783/

Ilya Banpodj
https://www.facebook.com/pages/Ilya-Banpodj/721558041212523

Yam Daruthai
https://www.facebook.com/YamRollOkay

เด็ดโมทย์ ฟักคิง
https://www.facebook.com/shucada.clodroy?fref=ts

นักรบ ชาวรัก
https://www.facebook.com/janesub.kumpadub

ลักยม รักนายกปู
https://www.facebook.com/profile.php?id=1184131045&fref=nf

Red Guy
https://www.facebook.com/red.guy.3956?fref=ufi

Suree Tuba
https://www.facebook.com/suree.tuba?fref=ufi

Aslan Red Kingdom
https://www.facebook.com/aslan.kingdom.31?fref=ts

น่ารังเกียจ ภูมิพลอดุลยเดช
https://www.facebook.com/nakhom?ref=ts&fref=ts

Oneil Donsawan
https://www.facebook.com/oneil.donsawan.98

Chatwadee Rose Amornpat
https://www.facebook.com/rosedemocracy

uddthailand
https://www.facebook.com/UDDthailand

Club We love Chatwadee Rose Amornpat 2
https://m.facebook.com/profile.php?id=633336816759110

อิสระภาพ เพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/Peopledemocracyradioorganization...

สมอย แมนคุง
https://www.facebook.com/smoyman?fref=nf

สมัชชาตาสว่าง
https://m.facebook.com/enlightenmentthailand

หมู แม็คดำ
https://www.facebook.com/sarawutareeuae?fref=ufi

https://www.facebook.com/rosedemocracy

https://www.facebook.com/PeoplesFaithful

https://www.facebook.com/takkytaki?ref=ts&fref=ts
------------------------
https://www.facebook.com/cheeryingluck?fref=photo

https://www.facebook.com/new.dawut

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007851346798...
--------------
https://www.facebook.com/chai.yutcsg

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008227324126...

https://www.facebook.com/mitraphap29?fref=nf

https://www.facebook.com/oyama8801?fref=ufi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007808914580...
--------
https://www.facebook.com/jkroyalnews2?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/patta.youngbao

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007890646332...

https://www.facebook.com/.../%E0%B8.../1474948622760797...

 

 

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทย และจากทั่วโลก พวกเรามีความ ประสงค์ที่จะให้ ทีมงานของ www.facebook.com และ มิสเตอร์ มาร์ค ซุคเค่อร์เบิร์ก ได้พิจารณาเพจของ "Chatwadee Rose Amornpat,  Jaykok, วันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี)
และลูกสาว คือนางสาวปัญจพร ลิปิกรรัศมี (หรือ ฉัตรวี ลิปิกรรัศมี) ใน www.facebook.com ที่มีการต่อต้านพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย โดยได้ใช้การใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ในการต่อต้านคนไทยที่มีความเห็นต่างเรื่องการเมือง

จุดประสงค์ของเพจเหล่านี้ คือ ต้องการทำลายช่ือเสียง และกระจายข่าวสารและข้อมูลที่ผิดๆเกี่ยวกับประเทศไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ โดยการใช้ www.facebook.com เป็นสื่อที่นำมาออกมาเผยแพร่ เพื่อล้างสมองเยาวชนรุ่นใหม่ของไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

นางวันเพ็ญ วันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี)
และลูกสาว คือนางสาวปัญจพร ลิปิกรรัศมี (หรือ ฉัตรวี ลิปิกรรัศมี) ขณะนี้นางอ้างว่าได้สถานะลี้ภัยที่ประเทศสวีเดน ยังคงโพสข้อความหมิ่น อัดคลิปหมิ่น เพื่อล้างสมองและปลุกระดมเยาวชนและคนไทยผ่านทางโซเชียลมีเดีย

แต่หากมีการแจ้งความเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางวันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี) ถึง 200 ราย ทางการสวีเดนจะยึดสัญชาติคืน และจะสามารถนำตัวมาลงโทษที่ประเทศไทย

โพสล่าสุดนางวันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี) ได้โพสบบหลู่ดูถูกว่าคนไทยคงไม่สละเวลาไปแจ้งความกรณีที่นางวันเพ็ญ ได้หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้หลายต่อหลายครั้ง

รี่อยากจะขอความกรุณาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ป้าน้าอา ช่วยกันไปแจ้งความที่ สน.ใกล้เคียง หลักฐานและรายละเอียดตามลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ

ขอกราบขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะค่ะ รี่หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถนำบุคคลนี้กลับมาดำเนินคดี จะได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างว่า ลบหลู่ หมิ่นสถาบันเบื้องสูงแล้วจะรอกระลงโทษได้เพราะขอลี้ภัยต่างประเทศ

เพจของนางวันเพ็ญ วันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี)
https://m.facebook.com/pages/Wanpen-freedom-voice-Sweden-ป้ามหาภัยไอที/856533437719008

คลิปนางวันเพ็ญ วันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี) และลูกสาวหมิ่นสถาบันกษัตริย์

YouTube ของนางวันเพ็ญ วันเพ็ญ วงค์ทองดี (อภัสรา เทงบล๊อด หรือ ปาริฉัตร ลิปิกรรัศมี)
https://youtu.be/eDHN-0v5WQA
http://www.youtube.com/playlist?list=UUfALOy4HW3MrqoSrrnITZ5g

รายละเอียดและก้อปจอหมิ่นสถาบันแบบใช้คำหยาบคายมาก
https://plus.google.com/+HakanTengblad/posts/j3qQydKkQLn

ฉะนั้น พวกเราอยากจะขอความร่วมมือจากทุกๆคน ให้เข้ามาร่วมลงขื่อเพื่อเรียกร้องให้เฟซบุค โดยเฉพาะ  มิสเตอร์ มาร์ค ซุคเค่อร์เบิร์ก ซึ่งเป็นเจ้าของwww.facebook.com ลบเพจดังกล่าวออกจากเฟซบุค  โดยขอให้ทุกคนร่วมลงชื่อและบอกต่อคนอื่นๆให้มากที่สุด เพื่อให้เฟซบุคหยุดเพจเหล่านั้นทันที

 ชาวไทย กำลังรอให้คุณช่วย

ชาวไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Facebook: We would like Facebook to remove "Chatwadee Rose Amornpat" and these following pages contained hate speech.» คุณสามารถร่วมกับ ชาวไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 66,857 คน ได้แล้วตอนนี้เลย