to stop shutting down dissidents facebook pages based on fake reports from cyber trolls paid by Vietnamese government.

Petition Closed

to stop shutting down dissidents facebook pages based on fake reports from cyber trolls paid by Vietnamese government.

This petition had 2,284 supporters

Vietnam Path Movement started this petition to Facebook

Vietnamese government's efforts to silencing dissident opinions recently turn into a new battle on Facebook where their paid supporters use "report abuse" under Facebook's policy, requesting Facebook's administrators to shut down prominent activists' Facebook pages.

These cyber trolls - pro-government commentators who are paid to support the authorities in online discussions created thousands of fake reports on such Facebook pages, labeling them as disseminating “hate speech” or “inappropriate content” in order to silence their voices on Facebook’s community. Their deceptive measures resulted in dozens of FB pages shut down during just the last two weeks and more to come.

WE NEED YOUR HELP NOW!

Sign your name to this petition and share it with those whom you feel will stand behind challenging such a deceptive and unmerited measure that will silence the demanding for freedom in our country.

We need to send a message to Facebook's board of directors and management team to let them know that with the mission of giving people the power to share and make the world more open and connected, Facebook should have necessary technologies to prevent these abuses to make this community a safe place for people to share ideas and hopes for freedom.

Please sign our petition to help save freedom of expression for Vietnamese facebookers.

The Vietnam Path Movement.

 

---------------- oOo ----------------

 

Facebook: Hãy ngừng đóng các trang FB vì những báo cáo nguỵ tạo từ dư luận viên Việt Nam

Nỗ lực bịt miệng ý kiến bất đồng của chính phủ Việt Nam hiện chuyển sang một mặt trận mới trên Facebook, nơi những dư luận viên có ăn lương lợi dụng chính sách "báo cáo quấy nhiểu" của facebook để yêu cầu ban quản trị FB đóng cửa các trang FB của những nhà hoạt động tên tuổi.

Dư luận viên- những bình luận viên thuộc phe chính phủ được trả lương để hỗ trợ các cuộc thảo luận trên trực tuyến của chính quyền đã ngụy tạo hàng ngàn báo cáo quy chụp các trang FB của giới hoạt động là "gây hận thù" hoặc "có nội dung không thích hợp" nhằm tiêu diệt tiếng nói của họ trên cộng đồng facebook.

Các hành động đê hèn này dẫn đến hậu quả là chỉ trong hai tuần lễ qua hàng chục trang FB đã bị đóng và nhiều trang nữa sẽ tiếp tục là nạn nhân.

CHÚNG TÔI CẦN CÁC BẠN GIÚP CHẶN ĐỨNG TỆ NẠN NÀY

Hãy ký tên và hãy chia sẻ bản thỉnh nguyện này với những ai bạn biết là họ sẽ cùng chung sức để chống lại hành vi hèn nhát, bất xứng đang đàn áp tiếng nói đòi hỏi tự do trong đất nước chúng ta.

Chúng ta cần gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Ban Giám Đốc, ban Quản trị Facebook, để họ biết rằng, với tiêu chí mang lại sức mạnh chia sẻ cho dân chúng làm cho thế giới được mở rộng và gần nhau hơn, Facebook phải có những khả năng công nghệ cần thiết nhằm ngăn ngừa nạn lạm dụng quấy nhiễu giúp công đồng này được là nơi chốn an toàn để mọi người chia sẻ các ý tưởng và hy vọng cho tự do.

Xin hãy ký tên vào bản thình nguyện của chúng tôi để cứu lấy quyền tự do ngôn luận cho những facebooker người Việt Nam.

Con Đường Việt Nam

 

Petition Closed

This petition had 2,284 supporters