ปิดแคมเปญรณรงค์

peace in Myanmar

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 12 คน


stop this monk propagating hatred based on racism.Pracha กำลังรอให้คุณช่วย

Pracha Hutanuwatra อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Facebook: peace in Myanmar» คุณสามารถร่วมกับ Pracha และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 11 คน ได้แล้วตอนนี้เลย