Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը

0 людей подписали. Следующая цель: 100


Խնդրում եմ ստորագրեք և կիսվեք, եթե համաձայն եք, որ կառավարության աշխատանքները լինեն հանրության հսկողության ներքո,և հաշվի առնվի և լուսաբանվի ու ընթացք տրվի հանրության կողմից արված առաջարկություններն ու դիտողությունները: Դա վերաբերվելու է ինչպես տնտեսությաննն ու կառավարմանը,այնպես էլ անվտանգությանն ու մշակույթին: