Eyt çıksın

Eyt çıksın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Eytliler ve aileleri tarafına Seyfi Şentürk bu kampanyayı başlattı

4447 sayılı yasa değiştirilmeli ve yaz bekleyenler emekli edilmelidir. Yasalar geriye dönük işlemez. Eyt. ....

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.