Biz #EYT liler gasp edilmiş HAKIMIZI istiyoruz

Biz #EYT liler gasp edilmiş HAKIMIZI istiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
#eyt tarafına ABDULLAH İYİER bu kampanyayı başlattı

Bu #EYT  yasası gasp edilmiş bir haktır 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.