Sahabe Efendilerimizden Hz. Ebu Şeybe el Hudri r​.​a. Kabrinin tekrar ziyarete açılması

Sahabe Efendilerimizden Hz. Ebu Şeybe el Hudri r​.​a. Kabrinin tekrar ziyarete açılması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Eyüp Belediyesi ve tarafına Eren İzcioğlu bu kampanyayı başlattı

Yıllardır ziyarete kapalı olan, Resulullah SAV Efendimizin süt kardeşi olduğu rivayeti bulunan, İstanbul'da Ebu Eyyub el Ensari r.a. hazretlerinden sonra kabri kesin olan Ebu Şeybe el Hudri r.a. Efendimizin kabrinin tekrar ziyarete açılması için gerekli makamlara sesimizi duyurmak ve kamuoyu oluşturmak istiyoruz.

Ebu Şeybe el-Hudri hazretleri, sura yakın bir yerde vefat edeceği zaman şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir: 'Peygamberimizin şöyle buyurduğunu işittim: 'Her kim La ilahe illallah' derse cennete gider.' Kaynakların verdiği bilgiye göre bu hadisi söyleyip vefat etmiş ve bulunduğu yere defnedilmiştir."

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.