Pierre Loti Tepesinin Adı Değiştirilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Osmanlının yedinci şeyhülislamı olan Alâeddin Arabî Efendi, aynı zamanda Eyüp Sultan mezarlığına defnedilen ilk Osmanlı şeyhülislamıdır. Pierre Loti Kahvesi'nin biraz ilerisinde Karyağdı baba Tekkesi de mevcut. Ancak bizler, böylesine kıymetli değerlerimiz varken, Çanakkale'de bize karşı savaşan Pierre Loti'nin ismini tepeye vermişiz! Bu ayıptan kurtulmamız lazım. Eyüp Sultan'ın en güzel yerine, tarihimizde önemli yerlere sahip olan kıymetli isimler verilmelidir... Bu ayıptan bir an evvel dönülmelidir...