Stop de Utrechtse studentenorganisaties niet weg!

Stop de Utrechtse studentenorganisaties niet weg!

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Pnyx Commissie started this petition to Utrecht University Executive Board of Utrecht University and

Stop de Utrechtse studentenorganisaties niet weg!

Teken deze petitie en steun de Utrechtse studentenorganisaties!

Binnenkort moeten wij verhuizen van de binnenstad naar een voormalig laboratorium op het Utrecht Science Park (de Uithof), maar dit willen wij niet! De Universiteit Utrecht dwingt ons binnen onacceptabele tijd te verhuizen naar een totaal ongeschikte locatie. Er werd ons beloofd dat dit pand een vooruitgang zou zijn, maar het tegendeel bleek waar. Wij pikken dit niet en willen met deze petitie bewijzen dat onze studentenorganisaties niet zomaar weggestopt moeten worden in een pand zonder goede voorzieningen. Wij willen zichtbaar en toegankelijk zijn voor álle Utrechtse studenten. 

Lees hier de brief, die wij met 14 studentbesturen overhandigden aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Zorg dat wij gehoord worden en teken de petitie! Laat je steun aan de Utrechtse studentenorganisaties zien!

Namens,

VIDIUS studentenunie
AIESEC Utrecht
AEGEE Utrecht
ESN Utrecht
SIB-Utrecht
U.H.S.V. Anteros
USVV Odysseus '91
TC de Uithof
U.S.H.C.
U.S. Histos
STUdance
Academics For Development Utrecht
UniPartners Utrecht
Integrand

--------------------------------------------------------------------------

Don't hide the student organisations in Utrecht!

Sign this petition and support the Utrecht student organizations!

We will soon have to move from the city center to a former laboratory located at Utrecht Science Park, however we do not want this! Utrecht University forces us to move to a totally unsuitable location within an unacceptable time. We were promised that this building would be an improvement, but the opposite turned out to be true. We do not accept this and want this petition to prove that our student organizations should not simply be tucked away in a building without good facilities. We want to be visible and accessible to all students in Utrecht.

Read the letter (NL) that we, as 14 student boards, handed over to the Executive Board of Utrecht University.

Make sure we are heard and sign the petition! Show your support to the Utrecht student organizations!

On behalf of,

VIDIUS studentenunie
AIESEC Utrecht
AEGEE Utrecht
ESN Utrecht
SIB-Utrecht
U.H.S.V. Anteros
USVV Odysseus '91
TC de Uithof
U.S.H.C.
U.S. Histos
STUdance
Academics For Development Utrecht
UniPartners Utrecht
Integrand

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!