Alternativa en mejores condiciones o mejora de esta vía

Alternativa en mejores condiciones o mejora de esta vía

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Mónica Martin Carrión ha iniciado esta petición dirigida a Excelentísimo Ayuntamiento de Alginet (Valencia)

Mitjançant el present escrit,sol.licitem a l'excelentíssim ajuntament d'Alginet l'asfaltment del camí paral.lel a la Ronda Higínio Noja, per el qual en aquests moments tenen l'eixida els col.legis Blasco Ibañez i Emili Lluna,al igual que el poliesportiu...o l'estudi d'una eixida alternativa amb millors condicions.
Sabent que desde l'Ajuntament s'ha intentat donar una fluidessa al tràfic produït en aquesta zona,es considera que no està amb les millor condicions.
Entenent també que la millor alternativa es anar a pèu,sóm gran quantitat de gent la que precissa anar amb un vehicle.
També volem proposar,la possibilitat de crear un espaï d'estacionament en aquesta zona,també amb unes millors condicions de les q hi han ara mateix.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas