Petición cerrada

Un vot per a tothom - Un voto para todos

Esta petición ha conseguido 64 firmas


Amics, coneguts, veïns i conciutadans demostrem ser un poble unit, que decideix valorar el polític i els seus ideals mitjançant les urnes, valorar la confiança que li tenim a la gent que ens representa a la democràcia. Reclamem el dret a votar, a decidir si Puigdemont ha de seguir o no al capdavant del procés en què ens trobem. Si hem de seguir donant-li la nostra confiança o per contra canviar-lo.

Crec fermament en la necessitat de convocar eleccions, davant tal desafiament en el qual es troba la societat catalana, sent l'únic instrument democràtic per poder mesurar la confiança que tenim tota la societat de Catalunya en els polítics durant aquest procés. És responsabilitat del Sr. Puigdemont i tot el seu grup parlamentari així com la resta partits polítics de realitzar unes últimes eleccions autonòmiques per comprovar si el suport que té continua sent majoria per emprendre aquest camí.

Tots els ciutadans de Catalunya, hem d'exigir aquest dret al vot perquè sàpiguen si tenen encara la nostra confiança davant tal desafiament. Hem de reclamar el nostre dret a expressar-nos en les urnes, com una societat que ha condemnat la violència, sent la nostra única resposta la pau, la fraternitat, la convivència, pluralitat i la prosperitat. Una societat catalana que ha de ser el bressol de la democràcia a Europa i al món, com va dir el president de la Generalitat, sent un referent per a nous països. Perquè som, vivim i donem exemple, per i per a la democràcia.

Exc. President de la Generalitat, Sr. Puigdemont realitzi el moviment més democràtic que existeix, deixi parlar al poble català, No sobre el referèndum, no sobre la independència, deixi'ns parlar mitjançant els vots sobre la confiança que tenim en vostè. Poseu-vos a examen i voluntat dels catalans per continuar vostè amb qualsevol procés.

Signatura si vols democràcia i així poder expressar-te! Votem!

 

Amigos, conocidos, vecinos y conciudadanos demostremos ser un pueblo unido, que decide valorar al político y sus ideales mediante las urnas, valorar la confianza que le tenemos a la gente que nos representa en la democracia. Reclamemos el derecho a votar, a decidir si Puigdemont debe seguir o no al frente del proceso en el que nos encontramos. Si debemos seguir dándole nuestra confianza o por el contrario cambiarlo.

Creo firmemente en la necesidad de convocar elecciones, ante tal desafío en el que se encuentra la sociedad catalana, siendo el único instrumento democrático para poder medir la confianza que tenemos toda la sociedad de Cataluña en los políticos durante este proceso. Es responsabilidad del Sr. Puigdemont y todo su grupo parlamentario así como el resto partidos políticos de realizar unas últimas elecciones autonómicas para comprobar si el apoyo que tiene continúa siendo mayoría para emprender este camino.

Todos los ciudadanos de Cataluña, debemos exigir ese derecho al voto para que sepan si tienen todavía nuestra confianza ante tal desafío. Debemos reclamar nuestro derecho a expresarnos en las urnas, como una sociedad que ha condenado la violencia, siendo nuestra única respuesta la paz, la fraternidad, la convivencia, pluralidad y la prosperidad. Una sociedad catalana que debe ser la cuna de la democracia en Europa y en el mundo, como dijo el President de la Generalitat, siendo un referente para nuevos países. Porque somos, vivimos y damos ejemplo, para y por la democracia.

Exc. President de la Generalitat, Sr. Puigdemont realice el movimiento más democrático que existe, deje hablar al pueblo catalán, No sobre el referéndum, No sobre la independencia, déjenos hablar mediante los votos sobre la confianza que tenemos en usted. Póngase a examen y voluntad de los catalanes para continuar usted con cualquier proceso.

Firma si quieres democracia y asi poder expresarte! Votemos!Hoy: Alberto cuenta con tu ayuda

Alberto Casahorrán necesita tu ayuda con esta petición «Exc. President de la Generalitat de Catalunya. Sr. Puigdemont.: Un vot per a tothom - Un voto para todos». Únete a Alberto y 63 personas que ya han firmado.