#LeaveNoOneBehind: Preprečimo katastrofo Korone – Tudi na zunanjih mejah!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 300.000.

#LeaveNoOneBehind .
#LeaveNoOneBehind . hat diese Petition unterschrieben.

Nemško | Angleščina | Italijanščina | Španščina | Nizozemščina | Portugalščina | Francosko | Slovensko | Danščina | Švesdki | Grško

Donations: https://leavenoonebehind2020.org/donate/

Je peticija, naslovnjena na Evropsko komisijo in evprovske vlade.

Veliki izzivi zahtevajo veliko solidarnost, egoizem in ozkoglednost pa nas lahko zapeljeta s prave poti.

Novi koronavirus bo najbolj prizadel skupine, ki so posebno prikrašjane in  ranljive skupine. Še posebej pa begunce na zunanjih mejah Evrope, revne, brezdomne, starejše in bolne.  Kriza, ki jo ustvarja novi koronavirus bo odvrnila pogled od stisk tistih, ki iščejo podporo in mednarodno zaščito. Humanitarne katastrofe in sistemsko nasilje pa bodo v tem, posebno občutljivem času, postisnjene na stranski tir. Zato je v tem času, bolj kot kdajkoli prej, ključno, da držimo skupaj.

Virus ne diskriminira glede na barvo kože, veroizpoved ali druge človekove značilnosti. Novi koronavirus se tiče vseh ljudi.

S tem izzivom se moramo soočiti skupaj. To je edini način, da prebrodimo krizno obdobje in pri tem ne izgubimo moralnega kompasa.

Edini način, na katerega se lahko Evropa odzove na ta izziv, je z nemudno evakuacijo prentrpana begunskih taborišč. Za preprečitev okužbe je ta ukrep nujen tako za celinsko Grčijo kot tudi za grške otoke; na teh območjih smo begunce in prebivalce predolgo puščali brez ustrezne podpore.


Le v begunskem taborišču Moria na otroku Lesbos je trenutno nastanjenih več kot 20.00 ljudi, čeprav je kapaciteta zgolj 3000. Karantena, umivanje rok in socialna distanca v obdobju hitrega širjenja virusa ključni ukrepi, a nemogoča naloga za tiste, ki so prisiljeni živeti v enem od prenatrpanih begunskih traborišč. V teh razmerah ljudem grozi okužba, izpad humanitarne pomoči ter to, da bodo v zaostrenih razmerah prepuščeni sami sebi. Če v teh pogojih izbruhne epidemija, jo je nemogoče ustaviti.

Vsako, ki ne ukrepa, je soodgovoren za zdravstveno in humanitaro katastrofo, ki grozi najbolj ranljivim in podpore potrebnim.

Zato od Evropske komisije in vlad držav članic EU zahtevamo:

1, evakuacijo prenatrpanih begunskih taborišč in zagotovitev nastanitev, kjer bodo begunci zaščiteni pred novim koronavirusom. Obstaja dovolj prostorov, da ohranimo človečnost.

2. Karanteno in primerne zaščinte ukrepe, ki bodo preprečili eksponentno rast števila okuženih z novim koronavirusa. Kar velja drugod, naj bo omogočeno tudi v begunskih taboriščih.

3. Dostop do primernih zdravstvenih storitev tudi za brezdomne, begunce in vse ostale ranljive državljane.

4. Humanitarno in finančno podpora za najbolj izpostavljena področja, še posebno za Grčijo.

5. Dostop do azilnih postopkov in uveljavljanje vladavine prava; še posebno v času krize.

Da dosežemo navedene cilje, bomo v naslednjih tednih delovali kot skupnost; ozaveščali, izvajali politični pritisk in zbirali donacije za humanitarne organizacije. Ta poziv je zgolj začetek naše poti. Civilna družba bo pokazala, da bomo iz krize prišli močnejši,će med njo nikogar ne zapustimo.