Petition Closed

Manjšanje obsega nadzora, krepitev varstva podatkov, zaščita razkrivačev!

This petition had 60,288 supporters


Državljanke in državljani smo zaskrbljeni, da smo tarča vseobsegajočega nadzora in da naše osebne pravice in svoboščine niso spoštovane. Zato v Evropskem parlamentu zahtevamo ustanovitev preiskovalnega odbora, ki bo raziskal najnovejše škandale v zvezi z nadzorom, prepoved posredovanja podatkov evropskih uporabnikov obveščevalnim službam tretjih držav in prepoved medsebojnega skrivnega nadzora prebivalstva držav članic, začetek mednarodnega sporazuma o zmanjšanju obsega nadzora in pravno ustoličeno zaščito za razkrivače v Evropi, da bodo tudi v prihodnosti mogoča popravljanja pravnih kršitev.Today: Anke is counting on you

Anke Domscheit-Berg needs your help with “Evropski parlament in Evropska komisija: Manjšanje obsega nadzora, krepitev varstva podatkov, zaščita razkrivačev!”. Join Anke and 60,287 supporters today.