Petition Closed

Državljanke in državljani smo zaskrbljeni, da smo tarča vseobsegajočega nadzora in da naše osebne pravice in svoboščine niso spoštovane. Zato v Evropskem parlamentu zahtevamo ustanovitev preiskovalnega odbora, ki bo raziskal najnovejše škandale v zvezi z nadzorom, prepoved posredovanja podatkov evropskih uporabnikov obveščevalnim službam tretjih držav in prepoved medsebojnega skrivnega nadzora prebivalstva držav članic, začetek mednarodnega sporazuma o zmanjšanju obsega nadzora in pravno ustoličeno zaščito za razkrivače v Evropi, da bodo tudi v prihodnosti mogoča popravljanja pravnih kršitev.

Letter to
predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz
predsednik Evropske komisije José Manuel Durao Barroso
Manjšanje obsega nadzora, krepitev varstva podatkov, zaščita razkrivačev!

Državljanke in državljani smo zaskrbljeni zaradi nespoštovanja naših osebnih pravic in svoboščin ter ne želimo živeti v kulturi nadzora, v kateri smo vsi privzeto osumljenci. Zato vas prosimo, da naše pozive upoštevate in začnete s preobratom v Evropi pa tudi mednarodno:

1. Zagotovitev transparentnosti: Od Evropskega parlamenta zahtevamo, da skliče preiskovalni odbor, ki bo razjasnil vse dosedanje programe nadzorovanja evropskih državljank in državljanov, kot sta PRISM in TEMPORA, zlasti pa mora razkriti, kdo je bil obveščen o teh programih in katere pravice evropskih državljanov so bile pri tem kršene.

2. Okrepitev varovanja podatkov: Zahtevamo okrepitev varovanja podatkov v Evropi. Nova uredba EU o varstvu podatkov mora vsebovati prepoved izročitve podatkov tujim obveščevalnim službam in prepoved medsebojnega skrivnega nadzora med državami članicami. Varovanje podatkov mora uresničiti pravico do informacijskega samoodločanja.

3. Prepoved programov splošnega nadzora: Po našem razumevanju prava ljudi ni dovoljeno nadzorovati, če ne obstaja utemeljen sum in brez sodne odločbe, ter jih tako privzeto obravnavati kot osumljence. Zato zahtevamo prepoved programov splošnega nadzora v EU.

4. Mednarodno zmanjšanje nadzora: Evropski parlament in Evropsko komisijo pozivamo, da začneta s postopki za sprejetje mednarodnega sporazuma za zmanjšanje nadzora, s katerim bi zmanjšali neosnovan splošni nadzor po vsem svetu.

5. Zakonska zaščita razkrivačev: Zahtevamo vpeljavo zakonske možnosti za politični azil in zaščito razkrivačev na evropski ravni. Razkrivači, kot je Edward Snowden, ki je razlog, da je svetovno prebivalstvo sploh izvedelo o splošnem nadzoru, ki so ga izvajale obveščevalne službe ZDA in VB, so pomembni korektiv izkoriščanja demokracije, zato jih je treba ščititi pred kazenskim pregonom.

S spoštovanjem,

Anke Domscheit-Berg started this petition with a single signature, and now has 60,288 supporters. Start a petition today to change something you care about.