CNN Türk için basın özgürlüğü / Freedom of the press for CNN Türk

CNN Türk için basın özgürlüğü / Freedom of the press for CNN Türk

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Freedom of the Media started this petition to Everyone and

(TÜRKÇE VERSİYONU)

(English version is below)

Özet

CNN Türk'ün tarafsız, doğru, bağımsız, ve siyasi müdahaleler etkisinde kalmayan haberler yapması için CNN'i göreve çağırıyoruz.

Neden bu kadar önemli?

Birçok demokratik ülkenin anayasasında belirtildiği üzere basın özgürlüğü demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemdedir. Bu özgürlük sayesinde medyanın tarafsız ve bağımsız olarak, doğru bilgileri insanlara ulaştırmak ilk ve asli görevidir. Halkın güncel konular hakkında bilgi edinmesi ve fikir oluşturması açısından medyanın çok büyük bir etkisi ve gücü vardır. Bu güç medya için büyük sorumluluklar getirir ve medya bu gücü doğru kullanmakla yükümlüdür.

Ana akım medyanın hitap ettiği kitlenin büyüklüğü göz önüne alındığında, medyanın bu temel görevini yerine getirmemesi insanların doğru bilgi alma özgürlüğünü engellemektir. Delilsiz ve kasıtlı bir şekilde yapılan yalan ve yanlış haberlerin ise meslek ahlakına aykırı olmasının yanı sıra toplum üzerinde yarattığı yanlış algının oluşturduğu tehlikeler ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hangi durumdayız?

CNN Türk Türkiye’de tek sesli ana akım medya profiline benzemiş ve sesi kısılmıştır. Özgür, doğru ve tarafsız haber yapmak yerine taraflı ve yanlış haberleri halka servis etmeye ve yanlış algı oluşturmaya çalışmaktadır. Adeta bir hükümet sözcüsü konumundadır. Muhalif herhangi bir haber yapmamakta, muhaliflerin basın demeçlerini yayınlamamakta ve sansür uygulamaktadır. Halkın doğru bilgi alma özgürlüğü engellenerek ve halka taraflı, yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilerek bir suç işlenmektedir.

Son yıllarda, 31 Mart seçimleri sürecinde ve sonrasında görüldüğü gibi halka yanlış bilgiler sunmuşlardır ve manipülasyon yapmaktadırlar. CNN Türk’e tarafsız, doğru ve bağımsız haber yapmalarını rica etmenin bile ‘tehdit’ olarak yansıtılması durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Bütün ana akım medya gibi CNN Türk’de tek sesli bir yaklaşımla aynı haberleri yapmakta, aynı başlıkları atmakta ve sadece izin verilen ve dikte edilen söylemleri okuyuculara aktarmaktadır.

İnsanlar artık doğru haberi sadece bağımsız alternatif medya kanallarında bulabilmektedir.

Ne istiyoruz?

Hiç tartışmasız, CNN uluslararası alanda önde gelen yayın kuruluşlarından olup, CNN Türk ile ilişkilerini tartışmak ve yargılamak bizim görevimiz olmadığı gibi, tarafsız, doğru, bağımsız, ve siyasi müdahaleler etkisinde kalmayan haberlere ulaşmak demokratik bir ortamda temel bir haktır ve medyanın temel bir görevidir.

Sizin bu konuya yaklaşımınızın CNN Türk için bir değişime yol açması ve diğer ana akım medya kuruluşlarına örnek olması dileğiyle.

Sevgiler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(ENGLISH VERSION)

Summary

We invite CNN to take steps in order to encourage CNN Turk to report impartial, correct, independent news which is not influenced by political interference.

Why is the media so important?

As stated in the constitution of many democratic countries, freedom of the press is vital for the functioning of democracy. Having this freedom, bringing the correct news to the people impartially and independently is the first and primary task of media. The media has a huge impact and power in terms of the public's ability to learn about current issues and to create ideas. This power brings great responsibilities to the media and the media is obliged to use this power correctly.

Considering the size of the target audience addressed by the mainstream media, the fact that the media does not perform this basic task prevents people from receiving the right information. Reporting wrong and misleading news on purpose and without any evidence not only pose a huge danger on society causing false perception which later cause serious problems but also is totally against the work ethics.

What is the current situation?

CNN Türk contributes to single voice in the mainstream media profile in Turkey. Instead of making free, accurate and impartial news, it tries to serve the wrong news the public and creates wrong perception. In fact, CNN Türk has became a government spokesman. CNN Türk reports no news about oppositions, publishes no press statements of the opponents and applies censorship. A crime is committed by preventing the right of the public to obtain the right information and by giving false, misleading and misleading information to the public.

In recent years, they have provided false information and conscientiously manipulated/mislead the public, as seen in and after the March 31st elections. The fact that even to ask CNN Türk to make an independent, accurate and independent news is reflected as a “threat”. Like all mainstream media, CNN Turk makes the same news and puts the same headlines in a single voice approach and transmits only the allowed and dictated discourses to readers.

People can now find the right news only in independent alternative media channels.

What do we want?

There is no doubt that CNN is one of the leading broadcasting companies in the international arena and it is not our duty to discuss and judge their relations with CNN Türk, but reaching out to correct, impartial, independent news, without influence of government and political interventions, is a fundamental right in a democratic environment and a fundamental duty of the media.

We hope that your approach to this issue leads to a change for CNN Türk and to be an example for other mainstream media organisations.

Sincerely.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!