ปิดแคมเปญรณรงค์

Free my nigga ratman (ryan) and get rid of cuck staff

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9 คน


FREE MY NIGGA RAT
RAT4STAFF

DEMOTE THESE BATTYBOY STAFFS

JUSTICE4RYANFreeMyNiggaRat กำลังรอให้คุณช่วย

FreeMyNiggaRat อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«everyone: Free my nigga ratman (ryan) and get rid of cuck staff» คุณสามารถร่วมกับ FreeMyNiggaRat และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย