Petition Closed

BOT CAI LẬY, HÃY VỀ CHỖ CỦA MÌNH!

This petition had 1,169 supporters


Bạn có biết; Không chỉ các tài xế xe tải bị thiệt hại khi trạm BOT này được đặt ở quốc lộ 1 thay vì ở tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy? 

Giá cả của tất cả các mặt hàng được vận chuyển qua tuyến đường này đều sẽ tăng lên, bởi đơn giản là chi phí vận chuyển lên giá. 

Không chỉ là vấn đề giá cả của các mặt hàng thiết yếu đối với nhu cầu sinh hoạt của người dân, đây còn là vấn đề minh bạch và công bằng. 

Nhà nước cần phải minh bạch và người dân cần phải được đối xử công bằng trong các dự án BOT. Những quan chức tham nhũng trong dự án này phải được đưa ra xét xử, và người dân, nếu họ không đi vào tuyến đường tránh thì không có lý gì họ phải mất tiền cả. 

Cùng nhau ký kiến nghị, yêu cầu chính phủ điều tra các quan chức tham nhũng và di rời trạm BOT Cai Lậy! Today: Nguyễn is counting on you

Nguyễn Trường Sơn needs your help with “Everyone : BOT CAI LẬY, HÃY VỀ CHỖ CỦA MÌNH!”. Join Nguyễn and 1,168 supporters today.