Verzoek/petitie tegen de verlenging van de sancties tegen Sirie

PETIZIONE CHIUSA

Verzoek/petitie tegen de verlenging van de sancties tegen Sirie

Questa petizione aveva 8.675 sostenitori
Basta sanzioni alla Siria www.bastasanzioniallasiria.org ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a European Union

Verzoek/petitie tegen de verlenging van de sancties tegen Sirie

Italiano - Arab - Esperanto - English - Deutsch - Francais - Espanol

De actuele situatie in Sirie is hopeloos: eri s namelijk een algemeen gebrek niet alleen aan basisvoeding, maar er heerst ook een algemene werkeloosheid, er is geen toegang tot medische verzorging en er heerst rantsoenering van drinkbaar water en electriciteit. Het embargo maakt het niet alleen onmogelijk voor de sirianen – die reeds het land ontvlucht zijn en in het buitenland leven – om geld te sturen aan familieleden en vrienden die zich in het vaderland zijn achtergebleven, maar ook de non-profit organisaties – die assistentie verlenen in Sirie- kunnen onmogelijk geld sturen aan hun locale medewerkers in Sirie. Bedrijven, electrische centrales, waterleidingcentrales en ziekenhuisafdelingen zijn gedwongen te sluiten omwille van het feit dat ze gebrek hebben aan noodzakelijke onderdelen of omwille van het feit dat er geen benzine meer voorhanden is.
De enige mogelijk voor de Sirianen – de dag van vandaag – voor een leefbare toekomst, is het land ontvluchten . Maar, zoals men ziet, is ook deze oplossing niet zonder moeilijkheden, gezien de gerezen controversies in de EU. Het kan toch niet zo zijn dat de vlucht de enige oplossing zou zijn die de internationale comunauteit kan aanbieden aan deze arme mensen.
En precies daarom ondersteunen we alle humanitaire en vredesinitiatieven die de internazionale gemeenschap aan het verwezelijken is, met name de zeer precaire onderhandelingen in Génève. Maar in de verwachting en hoop dat de uitkomst van deze onderhandelingen – na zovele bittere teleurstellingen - concrete antwoorden biedt op de actuele hopeloze situatie in Sirie, verzoeken we dat de sancties met onmiddellijke ingang opgeheven worden. Deze sancties hebben namelijk een zeer grote invloed op het dagelijkse leven van elke Siriaan. Het wachten op de lang verwachte vrede is daarom onlosmakelijk verbonden aan dit concrete verzoek voor de Siriaanse bevolking , die vandaag de dag erorm lijden onder het embargo.
De retorica over de vluchtelingen die ontsnappen aan de Siriaanse oorlog blijkt niet alleen hypocriet te zijn, als men tegelijkertijd de Sirianen in Sirie uithongert, hun de medische verzorging onmogelijk maakt, en hun drinkbaar water en electriciteit onthoudt, alsook werk, veiligheid en persoonlijke waardigheid.
Vandaar dat we ons tot de parlementairen wenden en ook tot de burgemeesters van elk land in Europa met als enige doel om de onjuiste santies tegen Sirie kenbaar te maken aan de europese burgers ( die tot op de dag van vandaag absoluut onwetend zijn) en wij hopen dat deze onjuiste santies eindelijk onderwerp worden van serieuse debatten met hieropvolgend serieuse beslissingen.

Firmatari:
• Padre Georges Abou Khazen – Vicario apostolico dei Latini ad Aleppo
• Padre Pierbattista Pizzaballa – Emerito Custode di Terrasanta
• Padre Joseph Tobji – Arcivescovo maronita di Aleppo
• Padre Boutros Marayati – Vescovo armeno di Aleppo
• Suore della Congregazione di San Giuseppe dell’Apparizione dell’Ospedale “Saint Louis” di Aleppo
• Comunità Monache Trappiste in Siria
• Dottor Nabil Antaki – Medico, ad Aleppo, dei Fratelli Maristi
• Suore della Congregazione del Perpetuo Soccorso – Centro per minori e orfani sfollati di Marmarita
• Padre Firas Loufti – Francescano
• Monsignor JeanClément Jeanbart – Arcivescovo greco-cattolico di Aleppo
• Monsignor Jacques Behnan Hindo – Vescovo siro-cattolico di HassakèNisibi
• Padre Mtanios Haddad – Archimandrita della chiesa Cattolica-Melchita e Procuratore patriarcale
• Hilarion Capucci – Arcivescovo emerito della Chiesa greco-cattolico melchita
• B. Ignace Youssef III Younan Patriarca di Antiochia dei Siri
• Georges Masri, Procuratore presso la Santa Sede della Chiesa Siro-cattolica
• B. Gregorio III Laham – Patriarca dei Melchiti

http://www.bastasanzioniallasiria.org/

PETIZIONE CHIUSA

Questa petizione aveva 8.675 sostenitori

Condividi questa petizione