We, native citizens of Europe, demand a referendum initiative in the EU on migration.

0 have signed. Let’s get to 1,500!


We, the native citizens of Europe demand a referendum on mass migration in Europe!
Mi, őshonos európai állampolgárok népszavazást követelünk a tömeges bevándorlás kérdésében! (magyar szöveg az angol után)

Since we are the ones who have to live with your bad decisions, we demand a referendum on the following questions:
- Mandatory migrant quota
- Native European human rights
- Yes or No to European United States
- Yes or No to mass migration
- Yes or No to insane multiculturalism
- Yes or No to NGO's having higher power and more rights
   in the EU than a country's government.

The European Parliament does not have the right to change our lives in such manner.
You have no right to make choices that threaten our lives, you have no right to take away our right to choose whether or not we wish to become minority on our own continent!
WE DEMAND A REFERENDUM IN EACH AND EVERY EU COUNTRY AND WE DEMAND THE COUNTRIES LEADERS TO ACKNOWLEDGE THE RESULT AND WE DEMAND THE EUROPEAN PARLIAMENT DO THE SAME AND RESPECT THE PEOPLES CHOICE.
In case the referendum does not bring the result you have wished for, you leave that country alone and bow your heads in front of the people's decision!
Not as you do now! 
You make decisions according to what you personally think is right, you do not care less if it is good for the people or not. You should make your decisions according to what your citizens think is right and how they want to live.
Whether or not they like the way they have to live now that you forced them to make massive changes in their lives.
You seem to care more about those who come to Europe illegally, who turn against your citizens and force them to give up their culture and their everyday lives. You do everything in your power for us native Europeans to feel ashamed if we do not like "where we are going". You talk more about migrants rights then the rights of native Europeans. Those native Europeans who made this continent great and beautiful.
Look around now! Is your country great and beautiful?! Do you think that your citizens are happy that they have to live this way, knowing that they have no right whatsoever to say or even think anything against the invasion or they will go to jail or be bullied?
You have no idea what your citizens really think and you make decisions without asking them.
Here is your chance. A referendum, which will show you the truth in all EU countries!
We, the native citizens of Europe recommend you to show us that you are not afraid to hear the truth. And when you hear the truth you will do exactly why you are sitting in the EU. Care for your citizens, their well being, their lives, their safety, their right to a good life.
After the referendum, you must accept the results and treat each country according to their citizens decision!

______________________________________________________________

Mi, őshonos európai állampolgárok népszavazást követelünk a tömeges bevándorlás kérdésében!

Mivel mi vagyunk azok, akiknek a rossz döntéseik következményeivel együtt kell hogy éljünk, népszavazást követelünk a következő kérdésekben:

- Kötelező migráns kvóta
- Az európai emberi jogok
- Igen vagy Nem az Európai Egyesült Államok kérdésében
- Igen vagy nem a tömeges migrációra
- Igen vagy Nem az őrült multikulturalizmusra
- Igen vagy nem a nem kormányzati szervezetekre akiknek nagyobb a hatalmuk és több joggal rendelkeznek az EU-ban, mint bármely ország kormánya
 Az Európai Parlamentnek nincs joga megváltoztatni az életünket ilyen módon.
Nincs joguk az életünket fenyegető döntéseket hozni, nincs joguk ahhoz, hogy elvegyék döntési jogunkat, hogy kisebbségben szeretnénk-e élni a saját kontinensünkön.
NÉPSZAVAZÁST KÖVETELÜNK MINDEN EU-ORSZÁGBAN, KÖVETELJÜK HOGY MINDEN ORSZÁG VEZETŐJE ÉS AZ EU PARLAMENT IS, VEGYE TUDOMÁSUL A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT ÉS TARTSÁK TISZTELETBEN ÁLLAMPOLGÁRAIK DÖNTÉSÉT
Abban az esetben, ha a népszavazás nem az önöknek kedvező eredményt hozza, akkor fejet hajtanak azon ország előtt és békén hagyják a továbbiakban!
Nem úgy, mint most! Maguk a saját érzéseik szerint hoznak döntéseket, nem érdekli magukat az állampolgárok véleménye és az sem, hogy azok jók-e az embereknek vagy sem. Jó-e nekik az, ahogyan most kell élniük, hogy drasztikusan kell változtatniuk az életvitelükön.
Úgy tűnik, jobban törődnek azokkal, akik illegálisan érkeznek Európába, azokkal, akik a polgáraik ellen fordulnak  és arra kényszerítik őket, hogy feladják kultúrájukat és mindennapi életüket. Önök minden megtesznek annak érdekében, hogy mi őshonos európaiak szégyelljük magunkat, ha „nem tetszik az irány amerre megyünk". Többet törődnek a bevándorlók jogaival, mint az őshonos európaiak  jogaival. Azoknak az őshonos európaiak jogaival, akik ezt a kontinenst naggyá és gyönyörűvé tették. Nézz körül most! Most is erős és gyönyörű az országod ?! Gondolják, hogy az állampolgáraik boldogok, hogy ilyen módon kell élniük, tudván, hogy nincs joguk ahhoz sem, hogy mondjanak vagy gondoljanak bármit is az invázióról, mert tudják hogy börtönbe kerülhetnek, vagy zaklatnák őket.
Fogalmuk sincs mit gondolnak a polgáraik, és döntéseket hoznak a megkérdezésük nélkül. Most itt az esély. Írjanak ki népszavazást, amely igazolni fogja hogy mennyivel másképp gondolkodik a nép!
Mi, az őshonos európai állampolgárok javasoljuk, hogy bizonyítsák be, hogy nem félnek az igazságtól. És ha megtudják a nép döntését, pontosan azt fogják tenni, amiért ott ülnek a parlamentben, szolgálni fogják az állampolgárokat.  Az ő, jólétük, életük, biztonságuk és jogaik lesznek az elsők.
A népszavazást követően el kell fogadniuk az eredményeket, és az állampolgárok döntése alapján kell kezelniük az országokat!

 Today: Zsuzsanna is counting on you

Zsuzsanna T.P. needs your help with “European Parliament: We, native citizens of Europe, demand a referendum initiative in the EU on migration.”. Join Zsuzsanna and 1,061 supporters today.