Regulate ARMS Billing, Now!!!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Bulked bills on the Maltese Islands, and the lack of pro rata resolve at the end of every year, is causing great distress to many people young and old.

Consumption, in some instances, consumed over a 6 month (sometimes more) period, is priced and charged at crippling, rising tariffs, due to the lack of ‘regular’ meter readings or offline smart meters.  Reviews and redistribution, by the ‘bulking Committee’ set up to reconcile these bills,  can take many months, incurring fierce interest rates, leaving consumers  seeking loans to clear these bills, for fear of disconnection.

This has to stop.

We need your help to stop this.

Please sign and share, and help us achieve our goal of an honest accurate billing service.

L-akkumulazzjoni ta’ kontijiet tad-dawl u ilma fil-gżejjer Maltin, u n-nuqqas ta’ soluzzjoni pro rata fl-aħħar ta' kull sena, qed jikkawża tensjoni kbira għal ħafna nies, kemm żgħar u kbar.

 

F’xi każijiet, il-konsum fuq perjodu ta’ 6 xhur (jew aktar), huwa mfassal u jrid jiġi imħallas fuq tariffi li dejjem jogħlew, minħabba n-nuqqas ta' qari ta’ meter "regolari" jew smart meters offline. Ir-reviżjonijiet u ridistribuzzjoni mill-'Kumitat Bulking’, li ġie imwaqqaf biex jirrikonċilja dawn il-kontijiet, jistghu jieħdu bosta xhur, u jġorru rati ħorox ta' interessi. Dan ifisser li l-konsumaturi jkollhom jissellfu biex iħallsu dawn il-kontijiet, minħabba biża' li jaqtghulhom id-dawl.

 

Dan l-aġir irid jieqaf.

 

Għandna bżonn l-għajnuna tagħkom biex din il-prattika tieqaf.

 

Jekk jogħġbok iffirma u aqsam din il-petizzjoni, u igħinuna nilħqu l-għan tagħna biex ikollna servizz onest b’kontijiet preċiżi