Camí a la República per la Llibertat

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 1,000!

Rai López
Rai López firmó esta petición

Hem iniciat el Camí a la República per a exigir la implementació de la República Catalana i denunciar el judici polític que s'està vivint, així com internacionalitzar el conflicte català i fer visibles les ja conegudes mobilitzacions pacífiques catalanes al cor d'Europa. Per la llibertat, per la democràcia i pels drets humans.

Tenim dos peticions en aquesta mobilització que volem fer arribar a Brusel·les, les dos demandes de la reivindicació són:

-La implementació efectiva de la República Catalana (validant el resultat del referèndum de l’1-O o convocant un nou referèndum per part d’Europa) 

-La intervenció del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg en el judici al procès.

 

Hemos iniciado el Camino a la República para exigir la implementación de la República Catalana y denunciar el juicio político que se está viviendo, así como internacionalizar el conflicto catalán y hacer visibles las ya conocidas movilizaciones pacíficas catalanas en el corazón de Europa. Por la libertad, por la democracia y los derechos humanos.

Tenemos dos peticiones en esta movilización que queremos hacer llegar a Bruselas, las dos demandas de la reivindicación son:

-La implementación efectiva de la República Catalana (validando el resultado del referéndum del 1-O o convocando un nuevo referéndum por parte de Europa)

-La intervención del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el juicio al proceso.

 

Nous avons commencé le Chemin de la République pour exiger  la République catalane et dénoncer le jugement politique en cours, ainsi que pour internationaliser le conflit catalan et rendre visibles les mobilisations pacifiques déjà connues au cœur de l'Europe. Pour la liberté, pour la démocratie et pour les droits de l'homme.

Nous avons deux pétitions dans cette mobilisation que nous voulons faire à Bruxelles. Les deux revendications sont les suivantes:

-La mise en œuvre effective de la République catalane (validation du résultat du référendum 1-O ou convocation d'un nouveau référendum de la part de l'Europe)

-L'intervention de la Cour des Droits de l'Homme de Strasbourg dans le procès du procès.

 

We have started the Path to the Republic to demand the implementation of the Catalan Republic and denounce the political judgment that is being lived, as well as internationalize the Catalan conflict and make visible the already known peaceful mobilizations in the heart of Europe. For freedom, for democracy and for human rights.

We have two petitions in this mobilization that we want to make to Brussels, the two demands of the claim are:

-The effective implementation of the Catalan Republic (validating the result of the referendum on 1-O or convening a new referendum on the part of Europe)

-The intervention of the Court of Human Rights of Strasbourg in the trial of the process.