Петиция срещу принудителното изселване на жители от ромската махала в село Войводиново

Петиция срещу принудителното изселване на жители от ромската махала в село Войводиново

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

ДО

г-жа Диана Ковачева,

Омбудсман на Република България

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

по повод принудителното изселване на жители от ромската махала в село Войводиново на 6 януари 2019 г. и неспазените привременни мерки, разпоредени от Европейският съд по правата на човека на 24 април 2019 г.

Уважаема г-жо Ковачева,

Ние, долуподписаните граждани на Република България, не сме съгласни с действията на държавата по принудителното изселване на повече от 100 души от единствените им домове в ромската махала в село Войводиново, на 6 и 7 януари 2019 г. Семействата остават без дом и до днес. Сред тях са 22 деца, възрастни хора и хора с увреждания.

Европейският съд по правата на човека в Страсбург определи на 24 април 2019 привременни мерки на българското правителство, по силата на чл. 39 от Правилника на Съда, по отношение на 16 лица, роми, жители на с. Войводиново, община Марица. Тези лица са част от общо 55 лица от Войводиново, жалбоподатели по делото „Пакетова и други срещу България“ (жалба № 17808/19).

Българската държава все още не е изпълнила ангажимента си към Европейския съд и не е настанила в алтернативни жилища бездомните семейства от Войводиново.

С подписите си призоваваме българската държава да изпълни разпоредените от Европейския съд привременни мерки за алтернативно настаняване на бедстващите семейства от село Войводиново, община Марица, област Пловдив.

виж пълния текст на петицията тук - https://drive.google.com/file/d/1WjrmhgBSzeE8D57NiIFeojwGdckCFbQj/view?usp=sharing

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!