Puolusta demokratiaa koronapandemian aikana!

Puolusta demokratiaa koronapandemian aikana!

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

#ProtectDemocracyDuringCorona started this petition to European Commission and

EN - DE - NL - RO - BU- ES - CZ - GR - IT - FR- PL - HU

Koronaviruspandemia vaatii kiireellisiä ja kunnianhimoisia toimia ihmishenkien pelastamiseksi ja talouden suojelemiseksi. Myös demokratiaa on puolustettava koronapandemian aikana! Kaikkien hallituksien poikkeustoimenpiteiden tulee kunnioittaa demokraattisia menettelyjä, avoimuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Erityisesti silloin, kun perusvapauksia rajataan merkittävästi, sen tulee tapahtua laajimmalla mahdollisella demokraattisella enemmistöllä eikä vastoin oppositiota.

Valitettavasti joillakin hallitusten toimilla ei ole mitään tekemistä viruksen vastaisen taistelun kanssa, vaan vastustajina ovat hallituksen kriitikot, oppositio tai ilmaisunvapaus. Oikeisto- ja populistihallitukset Euroopassa käyttävät koronavirusta hämäyksenä ja runnovat lakeja ja asetuksia, jotka keskeyttävät demokraattisesti valittujen parlamenttien toiminnan. Tämä hiljentää opposition ja kumoaa lehdistönvapauden kaltaisia perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. On olemassa vakava vaara, että liberaalit demokratiat muutetaan poikkeustilapäätöksillä autoritäärisiksi järjestelmiksi.

Euroopan tulee pysäyttää tämä nyt!

Pahimmat esimerkit demokratiaa ja oikeusvaltiota uhkaavista vaaroista:

- Unkarin pääministeri Viktor Orbán on asettamassa poikkeustilaa, joka pysäyttäisi parlamentin toiminnan määrittelemättömäksi ajaksi. Tämä antaisi hänelle mahdollisuuden hallita asetuksin ja lykätä vaaleja. Lisäksi laki rankaisee “valeuutisista” ja “koronapelon lietsonnasta” jopa 5 vuoden vankeusrangaistuksella, mitä voidaan hyvin käyttää kriittisiä toimittajia vastaan. Laki hyväksyttiin määräenemmistöllä maanantaina 30. maaliskuuta.

- Kun Puolan hallitus julisti epidemiahätätilan, kaikki ehdokkaat hallituksen ehdokasta lukuun ottamatta keskeyttivät presidentinvaalikampanjansa. Hallitus kieltäytyi lykkäämästä vaaleja. Istuva presidentti Duda käyttää tilaisuutta varmistaakseen itselleen etulyöntiaseman. Hallitus myös muutti vaalilakia vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen vaaleja, mikä on vastoin Puolan perustuslakia.

Kansalaisjärjestöaktivistit ovat kritisoineet em. toimia voimakkaasti, sillä ne johtaisivat autoritäärisiin poliittisiin järjestelmiin. Etenkin Unkarissa Orbánin pelätään yrittävän muuttaa valtio diktatuuriksi.

Näiden tapahtumien valossa vaadimme:

- Kaikilla EU:n jäsenmaiden poikkeustilatoimenpiteillä tulee olla päättymispäivämäärä, jota voidaan tarvittaessa pidentää. Toimien tulee antaa toimittajille ja parlamenteille mahdollisuuden harjoittaa demokraattista valvontatehtäväänsä.

- EU:n komission tulee selkeästi vastustaa sellaisia autoritääristen hallitusten toimia, joilla pyritään kahmimaan valtaa koronaviiruksesta johtuvan kriisin varjolla.

- EU:n komission täytyy lopettaa EU-varojen maksaminen Unkarin hallitukselle niin kauan kuin hallituksen toimet ovat parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella. Sen sijaan komission tulee itse jakaa EU-varoja.

- Kansalaisjärjestöjen ja lehdistön työtä ei saa rajoittaa. Ne ovat olennainen osa demokraattisia yhteiskuntia ja niiden työn täytyy antaa jatkua poikkeusoloissakin.

Ensimmäiset allekirjoittajat:

Heidi Hautala, MEP, vihreät, Suomi

Petri Sarvamaa, MEP, kokoomus, Suomi

Daniel Freund, MEP, vihreät, Saksa

Lara Wolters, MEP, sosiaalidemokraatit, Alankomaat

Guy Verhofstadt, MEP, liberaalit, Belgia

Ramona Strugariu, MEP, liberaalit, Romania

Mikuláš Peksa, MEP, piraatit, Tšekki

Terry Reintke, MEP, vihreät, Saksa

Sergey Lagodinsky, MEP, vihreät, Saksa

Franziska Brantner, MP, vihreät, Saksa

Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory

Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris

Helen Darbishire, Access Info Europe

Jamila Schäfer, Varapuoluejohtaja Saksan vihreät

Tiemo Wölken, MEP, sosiaalidemokraatit, Saksa

Domenèc Ruiz Devesa, MEP, sosiaalidemokraatit, Espanja

Fabio Massimo Castaldo, MEP, 5 Stelle, Italia

Niklas Nienass, MEP, vihreät, Saksa

Patrick Breyer, piraatit, Saksa

Imke Dierßen, LobbyControl

Transparency International Europe

Fundacji ePaństwo

Lucia Ďuriš Nicholsonová, MEP (oikeistolainen konservatiivi, Slovakia)

Sandro Gozi, MEP / Euroopan federalistien liiton puheenjohtaja (Renew, Ranska)

Norwegian Helsinki Committee

Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan”

Civil Rights Defenders

Free Press Unlimited

Center for Civil Liberties

Human Rights House Zagreb

Netherlands Helsinki Committee

Centre for Peace Studies Zagreb

Judith Sargentini, entinen MEP (vihreät, Alankomaats)

Inge Gräßle, entinen MEP (kokoomus, Saksa)

Malgorzata Tracz - Puolan vihreän puolueen parlamentin jäsen ja yhteispuheenjohtaja

Wojciech Kubalewski - Puolan vihreän puolueen yhteispuheenjohtaja

Ulszula Zielińska - kansanedustaja (Vihreät, Puola)

Tomasz Aniśko - kansanedustaja (vihreät, Puola)

DRA (German-Russian Exchange, Berliini)

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 

Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia

European Federation of Journalists

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!