Pożar w obozie uchodźczym Moria: Wezwanie do natychmiastowej ewakuacji ludzi i radykalnej

0 have signed. Let’s get to 200,000!


Wzywamy Przywódców Europejskich do natychmiastowego działania! Pożar w obozie uchodźczym Moria na Wyspie Lesbos jest tragedią, która nie mogła się nie wydarzyć.

Największy obóz uchodźczy w Europie spłonął pozbawiając ponad 12000 ludzi schronienia i środków do życia, podczas szalejącej pandemii. Musimy zakończyć dotychczasową europejską politykę migracyjną odpowiedzialną za  więzienie ludzi w nieludzkich warunkach na Greckich Wyspach. 

Obóz był wielokrotnie przeludniony i pozostawanie w nim stanowiło zagrożenie dla jego mieszkańców. Szybko stał się symbolem sposobu w jaki Europa traktuje migrantów. 

Przez lata oglądaliśmy niszczący wpływ europejskiej polityki migracyjnej na ludzkie życie: przerażające warunki życia w obozach na wyspach, śmierć na morzu, czy agresja i przemoc służb granicznych na granicach Europy. 

Unia Europejska znajduje się dziś w krytycznym punkcie zwrotnym. Niedługo zostanie zaprezentowany ‘nowy start’ w polityce migracyjnej (w postaci Paktu o Polityce Migracyjnej i Azylowej). Cały świat przygląda się dziś tragedii w Morii. Komisja Europejska musi zrozumieć, że ta tragedia musi się natychmiast skończyć! Ci, którzy mają dziś moc podejmowania decyzji, w najbliższych dniach i miesiącach poniosą historyczną odpowiedzialność za tysiące ludzi z obozu Moria! 

Dołącz do naszego apelu do Przywódców Europejskich i Komisji Europejskiej:

  • Żądamy natychmiastowej ewakuacji wszystkich ludzi bezdomnych po pożarze w Morii ponieważ zapewnienie podstawowych praw człowieka do schronienia, jedzenia, infrastruktury sanitarnej i medycznej nie mogą być zapewnione na Lesvos i innych Greckich wyspach. Potrzeba natychmiast odciążyć Greckie Wyspy i skupić się na relokacji ludzi w całej Europie!
  • Zaprzestania polityki migracyjnej powodującej więzienie ludzi w nieludzkich warunkach w obozach na wyspach (czy ośrodkach przygranicznych) w oczekiwaniu na azyl. Koniec z polityką zakazu ruchu ludzi oczekujących na azyl z wysp do śródlądowej Grecji.
  • Natychmiastowego uruchomienia programów pomocowych zapewniających opiekę zamiast dotychczasowego więzienia! Domagamy się wzmożonego wysiłku i solidarności Państw Członkowskich Unii Europejskiej  w podjęciu odpowiedzialności by zakończyć systematyczne nadużycia i łamanie praw człowieka na granicach Wspólnoty Europejskiej!

Musimy działać natychmiast!  

IMPORTANT NOTE: Please see the English version of this petition for the list with organisations, movements and MEPs that co-signed. This translation does not list the.