Petition geschlossen.

EU-parlement en EU-commissie: Stop massale surveillance, bescherm onze gegevens en onze klokkenluiders!

Diese Petition hat 59.989 Unterschriften erreicht


Wij, de burgers zijn ons ervan bewust dat wij nu het doelwit zijn van massale surveillance. Wij eisen dat het Europarlement een onderzoekscommissie in het leven roept, die ons informeert over de recente schandalen rondom het op grote schaal bewaken, afluisteren en bespioneren van Europese burgers. Wij eisen een verbod op het geven van gebruikersgegevens aan buitenlandse geheime diensten. Dit verbod moet ook gelden voor het massaal bespioneren van burgers van lidstaten onderling. Wij eisen dat de EU het initiatief neemt tot een internationale overeenkomst tot het ontmantelen van surveillance en het beschermen van klokkenluiders in Europa, zodat het aantasten van fundamentele burgerrechten ook in de toekomst aan het licht kan worden gebracht en aangepakt.

English

Français

Italiano

Deutsch

Eesti

Íslenskur

Español

 

עברית (Hebrew)Heute: Anke verlässt sich auf Sie

Anke Domscheit-Berg benötigt Ihre Hilfe zur Petition „EU-parlement en EU-commissie: Stop massale surveillance, bescherm onze gegevens en onze klokkenluiders!”. Jetzt machen Sie Anke und 59.988 Unterstützer*innen mit.