CNN should start an inquiry into biased broadcasts of CNNTurk

CNN should start an inquiry into biased broadcasts of CNNTurk

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Cem Osken started this petition to Ethics and Compliance Office - Warner Media and

CNNTurk, CNN’s affiliate in Turkey, has been brazenly breaching principles of objectivity and independence for a long time now. Whilst any quick search on Twitter can produce what at first seems to be just anecdotal evidence (e.g. the photo uploaded to the petition) crowd sourcing or a brief professional inquiry into the matter will yield hundreds of similar cases where severe ethical breaches can readily be observed. I presume the Standards of Business Conduct (SBC) published by Warner Media Group would apply to a subsidiary of Turner Broadcasting System Europe as well and therefore such acts constitute material breach of the following sections of SBC:

- Use of Company Position or Resources: Company resources should only be used for the Company’s benefit, not for ourselves or for the benefit of a third party.
- Political Activities: You may not use Company resources (e.g., money, supplies) for personal political activities. Any use of Company resources for the Company’s political activities, including contributions, requires advance approval.

I think these acts provide the necessary grounds for the Ethics & Compliance Office of Warner Media Group to commence an inquiry on CCNTurk’s open and biased support of the ruling party in Turkey, unless of course CNN believes the use of airtime to progress one political party’s agenda to be Company’s benefit and has already provided their blessing to CNNTurk for such acts.


I sincerely want to believe that CNN will act with integrity and probe into these serious allegations, demonstrating that they are truly one of the few bastions of objectivity in the world of journalism as they claim to be.

Turkish version below:

Türkçe versiyon:

CNN’in Türkiye’deki iştiraki olan CNNTür, uzun bir süredir objektif ve bağımsız yayın ilkelerini fütursuzca ihlal etmektedir. Twitterda yapılacak hızlı bir arama ile ilk bakışta anektodal addedilebilecek kanıtlar (dilekçeye eklenen resim gibi) ortaya koyabilecekken konuya ilişkin kitlesel olarak yapılacak aramalar ya da kısa bir profesyonel araştırma, etik ilkelerin benzer biçimde çiğnendiği yüzlerce örnek sağlayacaktır. Warner Medya Grubu tarafından Faaliyetlere İlişkin Tutumlar/Davranışlar Yönergenin, Avrupa Turner Yayıncılık Sistemleri iştiraklerini de bağlayacağını ve bu sebeple de bahse konu davranışların ilgili Yönergenin aşağıdaki fıkralarının ihlali anlamına geleceğini varsayıyorum:

-      Şirket itibarı/konumunun veya kaynaklarının kullanımı: Şirket kaynakları sadece Şirket çıkarları için kullanılmalıdır, kendi çıkarlarımız ya da üçüncü tarafların çıkarları için değil

-      Siyasi faaliyetler: Şirket varlıklarını (para, kaynaklar vb.) kişisel siyasi faaliyetler için kullanamazsınız. Şirket kaynaklarının, Şirket’in siyasi faaliyetleri için kullanılması (bağılar dahil), önceden onaya tabidir.

Kanaatimce bu faaliyetler Warner Medya Grubu Etik ve Uyum Ofisi tarafından CNNTürk’ün AKP’ye açık ve yanlı desteği hakkında bir inceleme başlatılması için yeterli dayanağı sağlamaktadır; tabi eğer CNN, yayınlar aracılığıyla bir siyasi partinin propagandasının yapılmasının Şirket’in siyasi faaliyeti olduğunu düşünmüyor ve bu konuda CNNTürk’ün faaliyetlerini tasvip etmiyorsa.

CNN’in bu konuda dürüst bir tavır sergileyeceğini ve bu ciddi ithamı inceleyerek gerçekten de dünyada tarafsız gazeteceliğin nihai bir kaç kalesinden biri olduğunu göstereceklerine canıgönülden inanıyorum.

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!