ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2035'E KADAR KARBON NÖTR OLSUN!

Mücadele alanı:İklim Krizi
Bu kampanya, "İklim Krizi" mücadele alanındaki 33 imza kampanyasından birisi.Bu mücadele alanı hakkında daha fazla bilgi et.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2035'E KADAR KARBON NÖTR OLSUN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetimi tarafına Zozan Güneş bu kampanyayı başlattı

İklim krizi, zamanımızın belirleyici krizidir ve korktuğumuzdan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bilim, iklim krizi ile mücadele konusunda hiç zamanımız kalmadığını, 2050'ye kadar karbon nötr bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiğini ve bunun için hemen harekete geçmemizi ve karbon emisyonlarını azaltmamızı, net sıfır emisyon düzeyine erişmemizi söylüyor. 

Üniversiteler gerek çalışanları gerekse öğrencileriyle oldukça kalabalık bir nüfusa sahiptir.  Bu nedenle, üniversitelerin karbon nötr olmaları hem gezegenimiz açısından hem de topluma liderlik etme ve örnek olma açısından son derece önemlidir. Aksi durumda, bugün üniversite/lise öğrencisi olan gençler olarak, yakın gelecekte, daha 30’lu, 40’lı yaşlarımızdayken iklim krizinin yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşiyor olacağız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ)  Green Metric sertifikasına sahip bilimin ışığında eğitim veren öncü kurumlardan biri olarak, iklim krizi ile mücadelenin yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda Sürdürülebilir Eko-Kampüs Gelişim Planı ile sürdürülebilirliğin evrensel kriterlerini uygulayan bir üniversite olma yolunda ilerlerken ESTÜ'nün 15 yıllık Kampüs Geliştirme Planı 2019-2035 yılları bu vizyonla hazırlanmıştır.

Üniversitenin stratejik misyon ve vizyonu değişen bir dünya için liderlik olmalıdır! Bu doğrultuda ESTÜ Kampüs Geliştirme Planına 2035'e kadar Karbon Nötr olma hedefini ekleyerek bu hedef doğrultusunda agresif adımlar atıyor olmalıdır!

Eskişehir Teknik Üniversitesi yönetimine çağrımızdır: 2035'e kadar Karbon nötr kültürü oluşrulmalıdır!  Bu kültür kampüse adım attığımız andan itibaren gözle görülür olmalıdır.Bilimin ışığında eğitim veren bir kurum olarak, bilimin gerektirdiklerini acilen yerine getirin. Net Sıfır olma hedefiyle,  Karbonsuzlaşma Eylem Planı hazırlayın ve 2035'e kadar uygulayın! Bu plan şunları içermeli:

İlk olarak, üniversitenin günlük kampüs operasyonlarından atmosfere ne kadar karbondioksit ve diğer sera gazı saldığını hesaplayın ve buna bağlı olarak bir strateji belirleyin. Bu stratejiler 4 aşamadan oluşabilir:

1.Tüketimi azalt

 • Elektrik tüketimini bir önceki yıla göre yılda en az %1 azaltın
 • Ulaşım emisyonlarını azaltın
 • Kağıt emisyonlarını ortadan kaldırın
 • Atık emisyonlarını ortadan kaldırın
 • Tarımsal girdilerden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırın

2.Yenilenebilir enerji üret

 • Maksimum uygulanabilir güneş enerjisi üretin
 • Atıklardan maksimum uygulanabilir enerji üretin
 • Maksimum uygulanabilir rüzgar enerjisi üretin

3.Green Power (yeşil güç) satın al

 • Elektriğin yüzde 100'ü için yenilenebilir enerji kredileri (REC) satın alın 
 • Elektrik tüketiminin yüzde 100'ü için şebeke tarafından sağlanan yeşil güç satın alın

4.Karbon ofsetlerini satın al/geliştir

 • Seyahat ve diğer kaçınılmaz emisyonlar için denkleştirme satın alın
 • Seyahat ve diğer kaçınılmaz emisyonlar için denkleştirme projeleri geliştirin.

Bu değişim, liderlik ve topluluk çabası yoluyla elde edilmeli. Öğrenciler bu yolculuğun her adımına öncülük etmeli; üniversiteyi her zaman karbon nötr kültürü hakkındaki düşünceleri ile genişletirken üniversite bu kültürün sürdürülebilir olması için öğrencileri çabalamaya teşvik etmelidir. ESTÜ öğrencileri ve akademik personelleri de müfredat arasına katarak  karbon nötr kültürünü sınıflara ve süreçlere entegre edebilmeli!

Karbon nötr ve yaşanabilir bir gelecek için 2035 Karbon Nötr Eylem Planı oluşturmanızı ve hayata geçirmenizi talep ediyoruz.

#ESTÜKARBONNÖTROLSUN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.