ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2035'E KADAR KARBON NÖTR OLSUN!

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2035'E KADAR KARBON NÖTR OLSUN!

111 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetimi

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Zozan Güneş

İklim krizi, insan topluluklarını uçurumun kenarına sürüklüyor. Bilim, iklim krizi ile mücadele konusunda hiç zamanımız kalmadığını, 2050'ye kadar karbon nötr bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiğini ve bunun için hemen harekete geçip karbon emisyonlarını azaltmamızı, net sıfır emisyon düzeyine erişmemizi söylüyor.  Şu an uçurumun kenarındayız: Uçurumu görmezden gelip yerle bir olabiliriz ya da sahip olduğumuz eğitim doğrultusunda sistematik bir değişim yaratabiliriz. Okuduğumuz üniversite gezegenin bir parçası olmalıdır. Bu şekilde olursa biz de üniversite öğrencileri olarak geleceğimizi yeniden kazanabiliriz. Gezegenimizin geleceği gören ve gerçekleri cesurca ifade eden öğrencilere, akademik personellere ve üniversitelere ihtiyacı var. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ)  Green Metric sertifikasına sahip bilimin ışığında eğitim veren öncü kurumlardan biri olarak, iklim krizi ile mücadelenin yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda Sürdürülebilir Eko-Kampüs Gelişim Planı ile sürdürülebilirliğin evrensel kriterlerini uygulayan bir üniversite olma yolunda ilerlerken ESTÜ'nün 15 yıllık Kampüs Geliştirme Planı 2019-2035 yılları bu vizyonla hazırlanmıştır.

Üniversitenin stratejik misyon ve vizyonu değişen bir dünya için liderlik olmalıdır! Bu doğrultuda ESTÜ Kampüs Geliştirme Planına 2035'e kadar Karbon Nötr olma hedefini ekleyerek bu hedef doğrultusunda agresif adımlar atıyor olmalıdır!

Eskişehir Teknik Üniversitesi yönetimine çağrımızdır: 2035'e kadar Karbon nötr kültürü oluşrulmalıdır!  Bu kültür kampüse adım attığımız andan itibaren gözle görülür olmalıdır.Bilimin ışığında eğitim veren bir kurum olarak, bilimin gerektirdiklerini acilen yerine getirin. Net Sıfır olma hedefiyle,  Karbonsuzlaşma Eylem Planı hazırlayın ve 2035'e kadar uygulayın! Bu plan şunları içermeli:

İlk olarak, üniversitenin günlük kampüs operasyonlarından atmosfere ne kadar karbondioksit ve diğer sera gazı saldığını hesaplayın ve buna bağlı olarak bir strateji belirleyin. Bu stratejiler 4 aşamadan oluşabilir:

1.Tüketimi azalt

 • Elektrik tüketimini bir önceki yıla göre yılda en az %1 azaltın
 • Ulaşım emisyonlarını azaltın
 • Kağıt emisyonlarını ortadan kaldırın
 • Atık emisyonlarını ortadan kaldırın
 • Tarımsal girdilerden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırın

2.Yenilenebilir enerji üret

 • Maksimum uygulanabilir güneş enerjisi üretin
 • Atıklardan maksimum uygulanabilir enerji üretin
 • Maksimum uygulanabilir rüzgar enerjisi üretin

3.Green Power (yeşil güç) satın al

 • Elektriğin yüzde 100'ü için yenilenebilir enerji kredileri (REC) satın alın 
 • Elektrik tüketiminin yüzde 100'ü için şebeke tarafından sağlanan yeşil güç satın alın

4.Karbon ofsetlerini satın al/geliştir

 • Seyahat ve diğer kaçınılmaz emisyonlar için denkleştirme satın alın
 • Seyahat ve diğer kaçınılmaz emisyonlar için denkleştirme projeleri geliştirin.

Bu değişim, liderlik ve topluluk çabası yoluyla elde edilmeli. Öğrenciler bu yolculuğun her adımına öncülük etmeli; üniversiteyi her zaman karbon nötr kültürü hakkındaki düşünceleri ile genişletirken üniversite bu kültürün sürdürülebilir olması için öğrencileri çabalamaya teşvik etmelidir. ESTÜ öğrencileri ve akademik personelleri de müfredat arasına katarak  karbon nötr kültürünü sınıflara ve süreçlere entegre edebilmeli!

Karbon nötr ve yaşanabilir bir gelecek için 2035 Karbon Nötr Eylem Planı oluşturmanızı ve hayata geçirmenizi talep ediyoruz.

#ESTÜKARBONNÖTROLSUN

111 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.