Türkiye’nin Gençlik Şehri Eskişehir Gezegenin Dostu Olsun

Movement:İklim Krizi

Türkiye’nin Gençlik Şehri Eskişehir Gezegenin Dostu Olsun

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Odunpazarı Kent Konseyi İklim Krizi ve Çevre Çalışma Grubu started this petition to Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç and

Eskişehir Türkiye'nin öncü kentleri arasında. Eskişehir dünyanın öncü kentleri arasında yer almak için iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını azaltmalı, net sıfır taahhüdü vermeli. 

Eskişehir, Türkiye’nin tahıl ambarı. İklim krizinin neden olduğu kuraklık ise, Eskişehir’in tarımını, çiftçisini, gıda güvenliğini tehdit ediyor! Bu yıl yayınlanan verilere göre, geçen yıl yaşanan kuraklık ile birlikte tarımsal üretimde verim yüzde elli geriledi! 

İklim krizi kent yaşamını da etkileyecek. Türkiye'den de Eskişehir bu şehirlerden biri.  Eskişehir bilimsel temeli olan, kararlı ve eyleme geçirilebilir net sıfır hedefi koyarak hem sorumluluk almalı hem de iklim krizine dirençli hale gelmeli. Eskişehir dünya kenti olduğunu, bu konuda alacağı öncü kararlar ile göstermeli. 

Kentler dünya nüfusunun %55’ine ev sahipliği yaparken, iklim krizinin sorumlusu küresel karbon emisyonlarının da %70’inden sorumlu. 

Türkiye bu yıl Kasım ayında sera gazı emisyon azaltım planlarını güncelleyecek. Yerel yönetimler, iklim krizine karşı mücadeleye katılmalı! Eskişehir, yenilikçi, sürdürülebilir, öncü, değişimden yana bir şehir olduğunu göstermeli! 

Eskişehir'i İklim Krizine Karşı Dünya Kenti Yapacak Belediye Başkanlarımız Var

Yerel yönetimlerin iklim krizine karşı mücadelesi, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltımını hedeflemesi ve en geç 2050 yılına kadar tüm sektörlerde ve kendi operasyonlarında sera gazı emisyonlarını mutlak net sıfır düzeyine düşürmesi olarak tanımlanır. Net sıfır hedefi içeren iklim planları bakımından sera gazının azaltılması ve yeşil alanların artırılması kritik önem taşır. 

Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve İlçe Belediye Başkanları'ndan Taleplerimiz:

  • İklim Değişikliği Daire Başkanlığı Kurulsun 
  • Eskişehir’in iklim eylem planlarına katkı sunmak için sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, kent konseyleri temsilcileri ve uzmanların yer aldığı bir danışma kurulu oluşturulsun
  • Eskişehir, 6-18 Kasım 2022’de gerçekleştirilecek  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 27. Taraflar Konferansı’ndan önce Eskişehir için en yakın gelecekte karbon sıfır kent olma taahhüdü versin 
  • Eskişehir İklim Eylem Planı yayınlansın
  • Eskişehir İklim Eylem Planları İzleme mekanizmaları kurulsun
0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!