ERU FİNALLERİ ÖDEV İSTİYOR!

ERU FİNALLERİ ÖDEV İSTİYOR!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Erciyes Üniversitesi ve tarafına ÖZLEM ÖZDOĞAN bu kampanyayı başlattı

11.05.2020 tarihinde YÖK tarafından yayımlanmış olan karar ile üniversitelerin final ve bütünleme sınavların dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. YÖK’ün yayımlamış olduğu  karar metninde  “Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar  veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir.” ibaresinden hareketle sınavların belirli saat ve tarih içerisinde çevrim içi yapılmasının gerek yeterli alt yapıya sahip olmayışın gerekse her öğrencinin imkanın yeterliğinin söz konusu olmamasından dolayı mağduriyete yol açması söz konusudur.Bununla birlikte 2019-2020 bahar dönemin daha verimli bir şekilde sonlanması ve mağduriyetin en aza indirilmesi için final ve bütünleme sınavlarının ödev formatı şeklinde yapılmasının daha uygun olacağı kanısındayız.Gereğinin yapılmasını arz ederim.

*Sistemsel alt yapı yetersizliği bağlamında diğer üniversiteler de yaşanan aksaklıklar (İnternet bağlantısının anlık bir şekilde kesilmesi,sistemin kendini kitlemesi vb. faktöler) öğrenci mağduriyetlerine söz konusu olmuştur.

*Covid-19 virüsü nedeniyle sosyal izolasyon süreci içerisinde olunmasının bir sonucu olarak internet kullanımın fazla olmasından dolayı internet erişiminin yavaş yahut hiç sağlanamaması durumu ile karşı karşıyayız.Bu bağlamda gerek evlerde bulunan mevcut internetin gerek ise öğrencilere verilmesi planlanan internetin işlevini yerine getiremeyeceğinden dolayı çevrim içi sınavların yapılması mağduriyete sebebiyet verecektir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.