Petition Closed

No to Lawless Referendum In Kerkuk / Kerkük'te Kanunsuz Referanduma HAYIR

This petition had 22 supporters


Kuzey Irak yerel yönetiminin gerçekleştirdiği Referandum'un güvenli ve demokratik şartlarda gelişmeyeceği aşikardır. 

Kerkük'ün Kuzey Irak yönetiminin kontrolüne geçmesini amaçlayan bu siyasi oyunu, Kerkük şehrinin tarihi, kültürel ve demografik yapısına terstir. 

Kerkük'te tarihin son dönemlerindeki savaş ortamında nüfus göçü sağlanarak, şehrin demografik yapısı değiştirilmiş ve ardından, nüfus kayıtları yakılmış ve son adım olarak da Kerkük'e kuzeyden Kürt nüfus kaydırması yapılarak, hukuksuzca günümüzde gerçekleştirilmesi planlanan referandumun alt yapısı hazırlanmıştır. 

Bu referandumun Irak ve komşu ülkeler için huzur ve barışı tehdit etmesinin yanısıra, Kerkük Türkmen toplumunun hukukunu ve güvenliğini tehlikeye atacaktır. 

Bu nedenlerle referandumun geçersiz sayılması gerekmektedir. 

İmza kampanyasına katılarak, sesimizi dünya kamuoyuna ve uluslararası kuruluşlara  duyuralım. 

 Today: Savaş is counting on you

Savaş Karakaplan needs your help with “@ersatsalihi: No to Lawless Referendum In Kerkuk / Kerkük'te Kanunsuz Referanduma HAYIR”. Join Savaş and 21 supporters today.