EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI

8 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.
10 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Erozyon Ve Çölleşme Genel Müdürlüğü tarafına Bekir Can Karakoç bu kampanyayı başlattı

Türkiye kara yüzeyinin %90'ında çeşitli şiddetlerde erozyon cereyan etmektedir. Arazinin %63'ü çok şiddetli ve şiddetli, %20'si ise orta şiddetli, % 7'si ise hafif şiddetli erozyonla karşı karşıyadır. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hektarlık bir arazide toprak giderek yok olmaktadır. Erozyon büyük ölçüde tarım alanlarında yaşanmaktadır. Türkiye'de akarsularla birlikte alandan taşınan toprak, ABD'nin 7, Avrupa'nın 17 ve Afrika'nın 22 katı daha fazla düzeydedir. Halkımızı erozyona karşı alabileceğimiz önlemleri aktarmak. Erozyonun gerçekleşebileceği yerlerde ağaçlandırma yapmak. 

8 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.
10 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.