Petition Closed

Vi sier NEI til at norske milliarder blir styrt av polsk konservativ regjering!

This petition had 65 supporters


Norske milliarder kan ikke bli styrt av den polske konservative regjeringen.

Polen er den største mottageren av EØS-midler og skal få tildelt nærmere syv milliarder kroner i perioden det nå forhandles om (2014–2021). Det meste i potta kommer fra Norge og forhandlingene står i stampe på grunn av diskusjonen rundt støtten til uavhengige organisasjoner. Den konservative regjeringen dannet av Lov og Rettferdighet-partiet (PiS) ønsker at midlene ikke lenger fordeles av den uavhengige instansen Batory- stiftelsen som hadde oppgaven i forrige periode, men de vil ha full kontroll over pengene. Regjeringen danner nå Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet i hui og hast og ønsker at denne instansen skal forvalte midlene. Myndighetene inviterer kristne, konservative og pro-familie-organisasjoner til å samarbeide med det nye senteret. En slik invitasjon har ikke blitt sendt til andre polske uavhengige organisasjoner.

Dette tyder på at EØS-støtten til uavhengige organisasjoner kan fordeles i favør av konservative organisasjoner. Organisasjonene hvis virksomhet er mer liberal (bl.a. organisasjoner som kjemper for rettighetene til homofile, kvinner, hjelper flyktninger osv.) frykter at de ikke lenger vil få EØS-midler.

Vi setter spørsmålstegn ved måten polske myndigheter forvalter disse midlene. I fjor mistet stiftelsen Fundacja Autonomia, som driver virksomhet mot diskriminering, sine bevilgninger på veldig kort varsel. Stiftelsen er kjent for sitt engasjement for rettigheter til homofile. Konservative medier i Polen begynte å angripe stiftelsen og begrunnet angrepene med at stiftelsen støttet lesbiske kvinner. Dette beviser hvilket verdenssyn den konservative fløyen i Polen er tilhenger av.

Familie-, arbeid og sosialdepartementet har informert stiftelsen om at stiftelsen skal gå gjennom en revisjon. Dagen etter ble revisjonen gjennomført og neste dag ble stiftelsen informert om at bevilgningene blir trukket tilbake. Dette rystet NGO-miljøet i Polen. Andre uavhengige organisasjoner er redde for at det samme kan skje med dem.

Den polske regjering ønsker ikke at Batory-stiftelsen fortsetter som EØS-midlenes forvalter og har startet en svertekampanje mot organisasjonen, alt for å få det ferske og uerfarne, men regjeringsstyrte senteret til å forvalte pengene.

I Polen har over 430 uavhengige organisasjoner signert en underskriftskampanje som den 25. april ble sendt til Norges ambassade for å protestere mot den polske regjeringens forslag.

Vi som er skattebetalere i Norge sier nei til at Polens regjering vil ha kontroll over polske NGOer.

Vi ønsker at våre penger går til uavhengige organisasjoner og at de forvaltes av en uavhengig aktør. Pengene bør støtte verdier som er så viktige for nordmenn: likestilling, menneskerettigheter, mangfold og et multikulturelt samfunn. Norge må stille strenge krav i forhandlingene om hvordan midlene distribueres. Bare på denne måten kan man hjelpe Polen med å skape et demokratisk og engasjert samfunn som respekterer alle uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, etnisitet, religion og livssyn.

Vi sier NEI til at norske milliarder blir styrt av polsk konservativ regjering! Det kan Norge ikke akseptere.

Les mer om tema i Aftenposten

 

 Today: Kvinner står sammen. Kobiety razem. is counting on you

Kvinner står sammen. Kobiety razem. needs your help with “Erna Solberg vi sier NEI til at norske milliarder blir styrt av polsk konservativ regjering!”. Join Kvinner står sammen. Kobiety razem. and 64 supporters today.